Strážníci muže upozornili na jeho jednání a vyzvali k prokázání totožnosti. Jelikož muž sdělil, že u sebe doklad totožnosti nemá, hlídka ho vyzvala, aby ji následoval ke služebnímu vozidlu z důvodu převozu na Policii ČR k prokázání totožnosti.

Protože muž nespolupracoval s hlídkou a po opakované výzvě chtěl místo opustit, strážníci použili hmaty a muže odvedli k autu. Následně převezli na Policii ČR, kde byla zjištěna jeho totožnost.

Za své jednání, neuposlechnutí výzvy úřední osoby a konzumaci alkoholu na zakázaném místě dostal pokutu.

(mp)