Muž už delší dobu slovně a fyzicky napadal svou družku, se kterou společně bydlí v Liběšicích u Žatce. Útoky se stupňovaly a opakovaly. Vše vyvrcholilo nyní v neděli, 8. ledna, kdy byli přímo na místo povoláni žatečtí policisté. Ti muže vykázali. Policisté vydali rozhodnutí o zákazu vstupu uvedeného muže do společně obývaného domu.

„Vykázání trvá deset dnů a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, v tomto případě tedy jeho družky,“ sdělila Jaromíra Střelcová, lounská policejní mluvčí s tím, že jde o první vykázání v okrese Louny za letošní rok.

V roce 2010 vykázali policisté v lounském okrese celkem deset lidí, v roce 2011 to bylo jedenáct osob. V drtivé většině, stejně tak jako v případě Liběšic, se jednalo o útoky manželů nebo druhů na své ženské partnerky.

„Samo o sobě domácí násilí není přestupkem či trestným činem, ale skrývá se za ním přestupek proti občanskému soužití nebo trestný čin například týrání svěřené osoby, vyhrožování, ublížení na zdraví a podobně. Policista vykázanou osobu nikam neodváží, pouze jí poskytne informace o možnostech jejího dalšího ubytování, v krajním případě jí dá možnost si do ubytovny zavolat,“ vysvětlila mluvčí s tím, že policista je zároveň povinen i napadenou osobu poučit o možnostech využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí.

Případ se pak oznámí intervenčnímu centru v Ústí nad Labem, které nabízí bezplatně pomoc lidem v životní krizi.