V minulých dnech řešili policisté v okrese Louny dva případy domácího násilí. V obou šlo o opakované slovní a fyzické útoky mužů na jejich partnerky ve společné domácnosti. Útoky se stupňovaly, oba se odehrály před nezletilými dětmi a pod vlivem alkoholu. V obou případech policisté vykázali na deset dní agresivní muže ze společné domácnosti, aby nemohli ženy dál ohrožovat.

Jedno vykázání muže ze společné domácnosti provedli policisté v jedné obci na Lounsku a druhé z rodinného domu na Žatecku. Oba muže policisté poučili o jejich právním postavení a vyrozuměli Intervenční centrum v Ústí nad Labem. Poškozené ženy pak seznámili s možnostmi využití psychologických, sociálních a dalších služeb v oblasti pomoci obětem domácího násilí.

Pryč muselo už deset lidí

Od začátku roku do konce září policisté v okrese Louny vykázali ze společného obydlí celkem už deset osob. Policisté mají právo vykázat agresivní osobu ze společné domácnosti, pokud na místě vyhodnotí situaci tak, že další člen domácnosti by mohl být ohrožen. Přistoupí-li policie k vykázání, zákaz trvá na dobu deseti dnů. Tuto dobu nelze nijak zkrátit.

Problémy tohoto druhu dál mohou řešit i soudy nebo státní zástupci a i oni mají právo rozhodnout o možném vykázání ze společné domácnosti. V takovém případě může být doba vykázání, tedy zákazu vstupu do společného bytu i kontaktování ohrožené osoby, ještě delší.

(jst)