„Nejistota ve společnosti, agresivita vyplývající ze sociální frustrace, bezohlednost jako způsob sebeprosazování je stínem majetkové kriminality. A vede ke střetům končícím zraněním člověka," uvedl ústecký policejní psycholog Josef Kovářík.

Proto okresy s vysokou nezaměstnaností a s více sociálně vyloučenými lokalitami, silněji trpěly i úmyslnými agresivními útoky. Naopak na klidnějším převážně zemědělském a vesnickém území Litoměřicka a Lounska byl počet úmyslných ublížení na zdraví nejmenší, podobně jako jiné formy kriminality.

Nejklidnějším okresem, opět s převažujícím počtem malých obcí a městeček jako na Lounsku a Litoměřicku, je v Libereckém kraji semilský okres. Tam policie eviduje jenom šestadvacet případů, tedy pětinu proti počtu případů v libereckém okresu. Semilsko představuje nejklidnější okres Libereckého kraje.

V Libereckém kraji nejvíce případů úmyslného ublížení na zdraví policie eviduje v libereckém okresu. V této velmi rozlehlé oblasti evidovali policisté v loňském roce nejvíce útoků, a to rovných padesát pět v samotném Liberci, tedy v působnosti policejního obvodu Liberec centrum. 

Infoblok