Cizinci se loni v kraji dostali do křížku se zákonem jenom v pěti procentech případů, které policie objasnila, což je podobný stav jako v předchozích letech. Nejvíce na severu řádili Slováci, lidé narození v zemích bývalého Sovětského svazu a Vietnamci.

Podíl cizinců na trestné činnosti
Liberecký a Ústecký kraj
Slovensko – 411
Bývalý SSSR – 238
Vietnam – 192
SRN – 64
Bývalá Jugoslávie – 28
Ostatní státy světa – 165

Trestná činnost cizinců v Čechách je dána historickými vazbami na naše území. Nejvíce trestných činů, ale i přestupků, spáchají tedy logicky právě Slováci. Loni měli na svědomí 411 činů, z toho bylo například 13 loupeží. Mnohdy trestnou činnost páchají bývají slovenští příbuzní tzv. nepřizpůsobivých obyvatel žijících na severu Čech.

Druhými nejčastěji obviněnými z trestných činů jsou v severních Čechách lidé z bývalého Sovětského svazu. Loni policisté zadrželi 238 občanů bývalé SSSR. Z toho bylo 180 Ukrajinců, 15 Rusů, 10 Kazachstánců, 12 lidí z Moldávie, 8 z Litvy, 6 z Běloruska, 4 z Arménie a 3 z Gruzie.

Třetími nejčastěji obviněnými cizinci z trestných činů byli v roce 2009 Vietnamci. Ty policie stíhala ve 192 případech, a to především kvůli prodeji padělků, padělání dokladů a pěstování marihuany.

Čtvrtými nejčastějšími stíhanými byli Němci a až za nimi jsou lidé z oblasti bývalé Jugoslávie. Z nich jsou stále nejnebezpečnější etničtí Albánci.

ZLOČINY
Týrání dítěte
Vietnamští rodiče žijící v České Lípě nepřiměřeně trestali svoji dceru za špatné známky, nesměla kamarádit s ostatními dětmi, doma se musela starat o svého malého bratra, vařit, uklízet. Dívka byla hospitalizována v nemocnici s podlitinami na zádech a hýždích po zbití kabelem.

Podivná legalizace pobytu
Pachatelé z Litoměřic napomáhali cizincům k neoprávněnému pobytu na území ČR, a to na základě padělaných plných mocí. Osoby, na které byly „plné moci“ a „potvrzení o ubytování“ vystaveny, o tom nevěděly.

Velkopěstírna
V Havrani na Mostecku policie objevila v bývalém cukrovaru velkopěstírnu marihuany, kde rostlo 2 502 rostlinek. O chod pěstírny se starali dva Vietnamci. Oba cizinci byli obviněni z trestného činu, za který jim hrozí až 10leté vězení.