Podvod nebo faktury v pořádku? Ušetřil nebo naopak připravil Václav Šístek obec o peníze? Podváděla stavební firma Betet a její zástupce Jaroslav Solčanský, který je obžalovaný společně s exstarostou, a nechala si dvakrát proplatit některé faktury za materiál? Dělali některé práce, které dostala zaplacené stavební firma, zaměstnanci obce?

Další svědci vypovídali ve složité kauze podle obžaloby neprůhledné opravy kulturního domu v Bitozevsi, kterou rozplétá lounský soud. Rozsudek ale zatím ani při šestém jednání nepadl, případ byl opět odročen.

Soud tentokrát vyslechl několik myslivců, kteří na stavbě měli brigádu, nebo zedníka, který měl budovat hrubou stavbu a dělat obklady a betonování. Jeho výpověď měla být velmi důležitá pro objasnění, kdo práce objednával a platil. Muž ale příliš světla do případu nevnesl, spíše naopak, jeho slova byla hodně zmatečná, měnil výpovědi.

Výpověď přinesla spíš další otázky

Zedník nedokázal říct, kdo si konkrétní práce objednával a platil, faktury za něj vystavoval prý někdo jiný. Jednou tvrdil, že pracoval pro obec, podruhé pro firmu, potřetí že část pro obec, část pro firmu. Neřekl ani, zda byly smlouvy písemně či existovala jen ústní dohoda. Kvůli jeho zmatečné výpovědi si soud musí vyžádat výpisy z banky, které by měly plátce objasnit.

U soudu se tentokrát také řešila skutečnost, že současné vedení Bitozevsi se nechce k údajné škodě příliš vyjadřovat, tvrdí, že o ní nemá žádné informace. Minulé vedení se ale před volbami k jednání připojilo, říkalo, že obci vznikla velká škoda. Podle žalobce je za změnou názoru výměna ve vedení obce a možný střet zájmů. Faktem totiž je, že novým starostou Bitozevsi se po loňských volbách stal Jan Horák, nevlastní syn obžalovaného Václava Šístka. Soud prozatím počká, jak rozhodne zastupitelstvo.

Kulturní dům v Bitozevsi. Právě u něj začaly problémy, které nakonec bývalého starostu přivedly až k policejnímu obvinění a chystanému jednání u soudu.Bývalý starosta Bitozevsi Václav Šístek je obžalován z přečinu porušování povinností při správě cizího majetku za což mu hrozí, pokud soud uzná jeho vinu, až pět let za mřížemi. Před soudem stojí také Jaroslav Solčanský, zástupce firmy Betet, která akci prováděla. Ten je obviněn z podvodu. Podle obžaloby měli obec připravit o 900 tisíc. Oba obžalovaní vinu popírají.

„Nerozumím tomu. Obec jsme o nic nepřipravili, naopak jsme se snažili peníze ušetřit a povedlo se nám to. Žádné duplicitní faktury proplaceny nebyly, nikdo mi nikdy neřekl, jaké by to měly být. Zdivo, které je vyfakturováno, na stavbě skutečně je, peníze nechybí, nejsou ztracené, byly propláceny podle smlouvy, podle toho, co bylo skutečně postaveno. K žádné škodě nedošlo, takže nerozumím, z čeho jsem obviněn," hájil se v úvodu soudního přelíčení Václav Šístek, který vedl Bitozeves desítky let.

Smlouvy nejsou úplně v pořádku

Vinu popírá také Jaroslav Solčanský ze společnosti Betet. „Vyhráli jsme výběrové řízení, provedli jsme poté výstavbu podle smlouvy o dílo. Rozpočet byl daný pět milionů korun, ten jsme dodrželi, dokonce jsme ušetřili. Přiznávám, že ve smlouvách jsou některé věci uvedeny dvakrát, ale jedná se o administrativní chybu. Při psaní dodatků ke smlouvě nám tam některé věci zůstaly duplicitně, ale omylem. Určitě jsme ale nikdy nic dvakrát nefakturovali, na fakturách bylo vše v pořádku a vše jen jednou vyfakturováno i jednou zaplaceno," uvedl na svou obranu.

U soudu vyšlo například najevo, že někteří zastupitelé nevědí, zda se na stavbu schvalovaly rozpočtové změny, tedy zda vícepráce byly potvrzené vrcholným orgánem obce i když jde o stavbu za několik milionů. Kritici Šístka tvrdí, že zastupitele obešel a rozhodoval sám. Pravděpodobně ne vše probíhalo v Bitozevsi podle zákona, případ provází nepořádek a zmatky v zastupitelstvu. Svědci přiznávají, že velkou část prací dělali lidé z obce, zatím ale není jasné, kdo je platil. Nepořádek má být také ve stavebních dokumentech.

Škoda se podle žaloby blíží skoro milionu

Podle žalobce exstarosta Václav Šístek postupoval špatně a netransparentně. Některý materiál měla podle obžaloby firma Betet fakturovat a žádat jeho proplacení dvakrát. Například se měla na dokladech dvakrát objevit podlahová krytina za 232 tisíc nebo cihly za 438 tisíc. Navíc fakturována měla být také práce, kterou ale prý udělali lidé z obce svépomocí. Firma Betet si tak, podle obžaloby neoprávněně, za práci fakturovala 201 tisíc korun. Celkem se má škoda pohybovat kolem 900 tisíc korun.

Podle obžaloby bývalý starosta Bitozevsi Šístek nevykonával své povinnosti řádně, na rekonstrukci a přístavbu kulturního domu osobně dohlížel a musel si být údajně vědom, že se dějí nepravosti, že firma si nárokuje něco, na co nemá nárok.

U soudu už vypovídala řada zastupitelů Bitozevsi. „V průběhu stavby jsme problémy neviděli, věřili jsme starostovi, udělal v obci řadu akcí bez problémů, měli jsme v něj důvěru, stavba rostla. První problémy nastaly až když se měla schvalovat oprava střechy u objektu. Zastupitelstvo ji neschválilo, zdála se nám drahá, přesto byla střecha opravena. Až po provedení opravy nám byla předložena trochu nižší cena a dodatečně jsme schvalovali opravu," řekl například Jiří Žežulka.

Až poté se prý začali zajímat, jak je možné, že se opravovala střecha, i když nebyla rekonstrukce schválena. Po kontrole dokladů, které měly být ve špatném stavu, prý někteří zastupitelé nabyli dojmu, že na akci, která měla rozpočet zhruba pět milionů korun, byl výrazně překročen rozpočet. Bylo proto podáno trestní oznámení. „Z faktur jsme následně zjistili, že některé byly vystaveny duplicitně. Podle nás výsledná cena o 1,7 milionu převyšovala cenu vzešlou z výběrového řízení. Navíc výběrové řízení vyhrála firma Betet, za slíbené peníze měla tedy postavit kompletně celou stavbu a ne že další práce dělala obec," uvedl také Ivan Kolár.

Stavebních akcí bylo víc

S tím ale nesouhlasí spoluobviněný Jaroslav Solčanský z firmy Betet. Podle něj byl u této konkrétní stavby rozpočet pět milionů dodržen. „Sčítáte dohromady několik různých staveb, jablka s hruškami. Naopak jsme zhruba dvě stě šedesát tisíc ušetřili. Některé faktury obec neproplácela, některé, a vy jste je chybně započítali, jsou k úplně jiné stavební akci. Špatně jste je připočetli," brání se. V Bitozevsi totiž zároveň probíhala rekonstrukce starého sálu i výstavba nového. O to je případ složitější, obě stavby se prolínají.

V případu jsou i další detaily, které nejsou úplně běžné. Stavební dozor na akci, který hlídá kvalitu stavby pro obec, dělal při stavbě v Bitozevsi Jaroslav Solčanský z firmy Betet, která ale zároveň akci realizovala. Nejasné je také to, jak důkladně byla stavba kontrolována a předávána.

Soud opět zasedne na začátku dubna. Pokračovat bude v dubnu výslechy dalších svědků a znalce, na řadu přijdou také listinné důkazy.