Tomáše Hlaváčka (1985) přivedla vězeňská služba k ústeckému krajskému soudu z vazby. Mladý muž je bez zaměstnání, trvalé bydliště má na adrese Mírové náměstí 35, Louny, což ve skutečnosti je jenom sídlo ohlašovny. Od ledna tohoto roku je ubytován ve vazbě ve Věznici Litoměřice.

Loni Hlaváček podle obžaloby udal padělané platební příkazy v různých pobočkách bank a získal podvodně několik set tisíc korun. Tím například způsobil Komerční bance škodu v celkové výši 322 312 Kč a neúspěšně se pokusil způsobit bance další škodu za 1.749 551 Kč. Podobně postupoval obžalovaný i vůči jiným bankám.

Desítky útoků

Tomáš Hlaváček u ústeckého krajského souduJezdil do bankovních poboček například do Kladna, Prahy, Lovosic, Žatce, Kadaně a Podbořan. V řadě případů platební příkazy nebyly bankou provedeny kvůli nesouladu podpisu na příkazech s podpisovým vzorem klienta, který údajně měl Hlaváčkovi poskytnout peníze.

Pokud banka vyplatila obžalovanému peníze, majiteli účtu, z něhož obžalovaný čerpal peníze, nakonec banka podvodně vylákané finanční prostředky nahradila. Bude je požadovat po Hlaváčkovi.

Ukradl kód

Kromě těchto případů také v polovině prosince loňského roku v bytě seniora v Košticích podle obžaloby ukradl mladý muž dopis z banky obsahující přístupové údaje ke službě internetového bankovnictví „Servis 24" k seniorovu účtu. Mladík potom pomocí mobilu prostřednictvím služby „Servis 24" vybral postupně téměř sto tisíc korun.

Podle státního zástupce přitěžujícím faktem je pro obžalovaného rozsudek Okresního soudu v Mostu z roku 2011. Hlaváček byl odsouzen za krádež a neoprávněné držení platební karty k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců, který vykonal 18. 4. 2012. Uplynulo jenom několik měsíců a začal s dalšími podvody.

Během vyšetřování případu se mladý muž přiznal k tomu, co provedl. Uvedl, že dva lidé, kteří pro něho vyzvedávali peníze zaslané na jejich účty, nevěděli, že Hlaváčkovi chodí peníze získané pomocí padělaných převodních příkazů. Své vlastní účty u dvou českých bank si založil až později. Soudní jednání s obžalovaným mladíkem pokračuje.