Pavel B. a jeho syn Kamil z Loun měli donutit sedmasedmdesátiletou babičku, aby jim podepsala darovací smlouvu, plnou moc a další dokumenty, přestože věděli, že žena trpí Alzheimerovou chorobou, a není tak schopná vlastního úsudku. Tvrdí to obžaloba a lounský okresní soud nyní hledá pravdu. Obžalovaní se totiž brání, že babičku milovali a nikdy by ji neobelstili.

Rodinné spory podle výpovědí trvají již několik let, nyní vygradovaly u soudu. Obžaloba tvrdí, že v lednu roku 2011 Kamil B. vylákal od své babičky podpis k darovací smlouvě, a získal tak její byt v hodnotě 550 tisíc korun. Další neprávem vylákaný podpis měl vést k získání částky 224 tisíc z podílových fondů.

Starší z obžalovaných, Pavel B., pak měl od své matky vylákat ještě podpis k umoření vkladní knížky, a získat tak necelých 27 tisíc korun. „Vše si vymýšlí můj bratr, o matku se nikdy nepostaral a naši rodinu teď chce zničit," bránil se u soudu. To, že se o těžce nemocnou ženu rodina Pavla B. starala, je z důkazů i výpovědí svědků zřejmé.

Zhoršené zdraví

Údajně poškozená žena bydlela až do prosince 2010 ve svém bytě, starala se o sebe sama. Pak však utrpěla úraz nohy, několik měsíců pobyla v nemocnici a zdravotní stav se jí zhoršil, sama již bydlet nemohla. Její syn jí tedy nabídl několik variant jak situaci řešit. Matka si vybrala Domov důstojného stáří v Tuchlovicích. Nyní tedy pobývá střídavě tam a u svého syna Pavla. „Bratr si matku nikdy nevzal k sobě, i když užívá několik nemovitostí. Navštěvoval ji jednou za čtyři měsíce a u toho vše fotil, aby měl důkazy, jak se o matku stará," uváděl znechuceně Pavel B.

Ne zrovna dobré rodinné vztahy potvrdil i Kamil B. „Strýc je pro mě cizí člověk, nikdy pro mě nebyl součástí rodiny. Několikrát nám vyhrožoval po SMS, že na nás pošle Ukrajince," popsal situaci tribunálu. Na celou věc jistě bude mít jiný názor právě bratr jednoho z obžalovaných, tedy druhý syn poškozené ženy. Ten však ještě před soudem nevypovídal.

Nevěděla, o co jde

Otázkou však stále zůstává, zda žena při podpisu dokumentů měla jasné vědomí. Podle soudní znalkyně z oboru psychiatrie tomu tak být nemohlo. „Ve sledované době, tedy v lednu roku 2011, jí její choroba již znemožňovala projevit svobodnou vůli," uvedla znalkyně před soudem. Ze závěrů znaleckého posudku dále vyplývá, že poškozená sice byla fyzicky schopná dokumenty podepsat, nevěděla však, co tím stvrzuje.

Obžalovaní nepopírají, že by peníze z vkladní knížky i dluhopisů přijali na svůj účet. „Matka to tak ale chtěla, uvědomovala si, že náklady na pobyt v Tuchlovicích jsou vysoké, proto jsme všechny tyto peníze použili na hrazení tamního nájmu," vysvětlil Pavel B. s tím, že měsíční nájemné v domově pro seniory stojí 23 tisíc, k tomu je však třeba započítat i náklady na cestovné k lékařům, na léky i na různé pomůcky.

Složitý případ bude soud dále rozplétat v dubnu. Měli by být vyslyšeni další svědkové, včetně druhého syna poškozené.