Nejdříve 54letý muž z Loun zatelefonoval strážníkům, že jeho manželka je doma opilá a velice agresivní. Na místě strážníci zjistili volajícího muže a jeho stejně starou manželku. Oba jevili známky požití alkoholu a před strážníky se slovně napadali. Ti je museli uklidnit a upozornit na jejich chování s tím, že jejich spory mohou řešit případně na komisi Městského úřadu v Lounech. Protože nedošlo k žádnému fyzickému násilí a manželé se zklidnili, strážníci z místa odešli.

O hodinu později zasahovali v Pivovarské ulici, kde uprostřed vozovky stálo vozidlo, u kterého se slovně napadali shodně 33letí muž a žena z Loun. Strážníci je nejdříve požádali o zklidnění a vyzvali muže k přeparkování auta k okraji vozovky, což ihned učinil. Manželé uvedli, že důvodem jejich sporu byla výchova jejich dcery. K fyzickému napadení nedošlo. Muž následně z místa odjel vozidlem a žena odešla.