Domácí násilí. Skrytá forma tyranie, která se odehrává za dveřmi bytů a někdy o ní dlouho nevědí ani nejbližší příbuzní či známí rodiny.

Urážky, ponižování a bití snášejí oběti, většinou ženy, od svých manželů či druhů v mnohých případech dlouhé roky.

Marně doufají, že partner, který po každém útoku slibuje, že už se to nebude opakovat, své slovo tentokrát už opravdu dodrží.

Tyrani a policie

Severočeští policisté vykázali za I. čtvrtletí letošního roku ze společné domácnosti kvůli násilí 36 osob, převážně mužů (loni to bylo za stejné období 41). Dvaadvacet z nich teď kriminalisté vyšetřují pro trestný čin týrání osoby ve společném obydlí. Osm jich bylo již z tohoto trestného činu obviněno.

Nejvíce domácích tyranů je dlouhodobě na Chomutovsku. Loni tam policejní hlídky vyjížděly téměř ke dvěma stovkám případů, které jim byly nahlášeny jako domácí násilí. Ve 48 případech byla situace v domácnosti tak vážná, že si útočník musel sbalit své věci a okamžitě z bytu na 10 dní odejít.

Podobná situace je v regionu i letos. Podle statistiky Chomutovsko opět v domácím násilí v Ústeckém kraji „drží prim“. Kriminalisté tam od ledna do března prošetřovali kvůli týrání sedm mužů, dva byli z trestného činu obviněni. Ostatní to zřejmě ještě čeká. Druhou pomyslnou příčku obsadilo Litoměřicko. Tam policisté řešili čtyři případy týrání osoby ve společné domácnosti. Na třetím místě skončilo Děčínsko se třemi událostmi.

Policií evidované případy týrání osoby
ve společné domácnosti za I. čtvrtletí


Děčín: 3 případy
Chomutov: 7 případů
Litoměřice: 4 případy
Louny: 2 případy
Most: žádný případ
Teplice: 2 případy
Ústí nad Labem: 2 případy


Odchod je nutnost

Ze statistiky je na první pohled jasné, že ne všichni domácí tyrani jsou potrestáni. Policejních výjezdů k domácímu násilí jsou za rok v kraji stovky, stíhaných mužů, kteří skončí před soudem, je podstatně méně. Většina žen totiž násilníkovi opakovaně odpouští a ve společném bytě s tyranem dlouhodobě zůstává.

„Při přemýšlení, zda utéci před násilníkem, je první krok opravu těžký. Pokud ale nic neuděláte, násilí samo nepřestane – ani přes sliby násilníka. Uvědomte si, že násilí, které se neřeší, má tendenci se stupňovat,“ nabádá všechny tyranizované ženy policejní psycholog Josef Kovářík a dodává: „Násilí je trestný čin a nikdo nemá právo se k vám takto chovat. Pokud je už přivolána policie, tak před jejím příjezdem neodklízejte stopy po násilí. S policií se snažte mluvit bez přítomnosti partnera. " Důležité je zajistit stopy násilí na těle. „Navštivte lékaře a nechte si vypracovat zprávu. Je-li to možné, zdokumentujte i dodatečně svá zranění. Důležité je, aby na fotografii bylo viditelné datum pořízení snímku,“ radí Kovářík.

Obecně platí, pokud nebyl násilný partner zatčen, nebo vykázán z bytu, je pro oběť lepší odejít do specializovaného centra či azylového domu, případně k rodině či známým. Týrané osoby by se měly obrátit též na specialilisty o pomoc.

Když je odchod od násilnického partnera jedinou možností

Jste obětí domácího násilí? Chcete od svého trýznitele odejít a nevíte jak? Ústecký policejní psycholog Josef Kovářík nabízí „kuchařku“ plánování bezpečí po odchodu z násilnického vztahu:

Pokud odcházíte s dětmi, zanechte doma krátkou zprávu, že z důvodů stupňujícího se násilí odcházíte na dočasnou dobu i s dětmi na neutrální místo. Sdělte písemně majiteli domu či bytu, že se nevzdáváte nároku na byt, ale že jste nucena jej z důvodu ochrany a bezpečí pro stupňující se násilí dočasně opustit.

Otce informujte písemně přes oddělení sociálně právní ochrany dětí o zdravotním stavu nezletilých dětí. Toto oddělení by vám mělo být nápomocné a nesdělovat místo vašeho pobytu, pokud jste v utajeném azylovém zařízení, a pomoci vám podniknout právní kroky spojené s podáním žádosti o svěření nezletilých dětí do vaší péče.

Zůstáváte-li ve svém bytě, můžete, pokud nemá partner v bytě trvalé bydliště, vyměnit zámek. Pokud tam trvalé bydliště má, výměnou zámku byste se mohla dopustit trestného činu. Promyslete si, koho můžete informovat o tom, že s partnerem již nežijete a pokud by se objevil poblíž domu nebo dětí, aby zavolali policii (např. když zamezuje dětem nebo vám ve vstupu do domu).

Informujte osoby, které jsou v kontaktu s vašimi dětmi (mateřská škola, školka, kroužky), kdo je oprávněn vyzvedávat je. Vyhýbejte se místům, kam jste obvykle s partnerem chodívali nebo kde je vysoká možnost toho, že se potkáte. Pokud na vás partner čeká před zaměstnáním apod., vycházejte bočním východem, měňte trasu cesty domů, pokud by vás sledoval, jděte na policii.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

LINKA DŮVĚRY
Centrum krizové intervence v Ústí nad Labem - sociální zařízení občanského sdružení Spirála
Telefon: 475 603 390
Provoz: NONSTOP
e-mail: spirala.cki@volny.cz
webové stránky: www.volny.cz/spirala.cki          

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Zabývá se všemi formami domácího násilí včetně různých typů pomoci
Poradenská telefonní linka.: 257 317 110
Provoz: NONSTOP
e-mail: centrala.praha@bkb.cz
webové stránky: www.bkb.cz

František Roček
Monika Procházková

ŽATECKÝ A LOUNSKÝ DENÍK JE NA FACEBOOKU! STAŇTE SE FANOUŠKEM!