Kvůli špatně vedenému účetnictví půjde před soud čtyřicetiletý muž z Podbořan. V přiznání lhal o svých příjmech a vymýšlel si výdaje. Teď bude muset zaplatit daň vyměřenou finančním úřadem, a navíc je stíhán ze spáchání trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Podle kriminalistů muž záměrně nevedl ani nezajistil řádné vedení účetní evidence, aby věrně a pravdivě zobrazovalo stav hospodaření a majetku v souladu s platným zákonem o účetnictví. „Za roky 2009 a 2010 neuvedl všechny údaje o skutečnostech rozhodných pro stanovení daně, zejména nevložil do účetnictví veškeré příjmy a zahrnul do výdajů položky, které nebyly výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, čímž značně ztížil možnost zjištění stavu majetkového daňového subjektu a ohrozil tak včasné a řádné vyměření daně," informovala tisková mluvčí lounských policistů Jaromíra Střelcová.

Finanční úřad tedy muži vyměřil daň z příjmu fyzických osob ve výši necelých 269 tisíc korun a daň z přidané hodnoty ve výši více než 417 tisíc korun.

Obviněný je stíhán na svobodě. V případě, že soud uzná jeho vinu, hrozí mu podle trestního zákoníku odnětí svobody až na pět let.