Několik úvěrových podvodů řešili v minulých dnech policisté okresu Louny. Právě z hospodářské trestné činnosti představují tyto skutky vysoký podíl na celkovém jejím nápadu. Jen v roce 2014 šetřili policisté 74 úvěrových podvodů, zatímco v roce 2013 jich bylo o 30 méně, tedy 44 skutků.

Této kriminality se dopouštějí jak muži, tak i ženy, kteří v převážné většině případů uvedou v úvěrových smlouvách podvodné údaje o svém zaměstnání a výši příjmu, načež jim je úvěr poskytnut. Následně dluh poškozené společnosti nesplácí a na urgence nijak nereagují.

Právě v minulých dnech sdělil komisař služby kriminální policie a vyšetřování z trestného činu úvěrového podvodu obvinění 23leté ženě z Loun, která úvěrové smlouvy s nepravdivými údaji o svém zaměstnání a výši měsíčního příjmu uzavřela s poškozenými společnostmi hned ve čtyřech případech. V prosinci roku 2013 uzavřela smlouvu o hotovostním úvěru na částku 120 000 Kč telefonicky ze svého trvalého bydliště a do současné doby uhradila poškozené firmě pouhých 17 816 Kč. V únoru roku 2014 uzavřela smlouvu o půjčce na částku 25 000 Kč prostřednictvím zprostředkovatele poškozené společnosti, přičemž zaplatila dluh ve výši 8 450 Kč. V březnu minulého roku uzavřela další podvodnou smlouvu na 50 tisíc korun, kdy uhradila částku ve výši 6 293 Kč a úvěr rovněž řádně nesplácí. Začátkem dubna roku 2014 pak uzavřela smlouvu o úvěru na částku 20 000 Kč, ve které opět uvedla nepravdivé údaje o výši svého měsíčního příjmu. Ani v tomto případě úvěr řádně nesplácí a firmu tak poškodila o výše uvedenou částku. Poškozeným společnostem svým jednáním způsobila celkovou škodu ve výši 182 441 Kč. Obviněnou vyšetřuje policejní komisař na svobodě. Pokud bude odsouzena, hrozí jí podle trestního zákoníku odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Mladík podváděl opakovaně

Ze stejného trestného činu obvinil policejní komisař i 22letého mladíka z Loun, který smlouvu o revolvingovém spotřebitelském úvěru s poškozenou společností uzavřel prostřednictvím jedné prodejny v Lounech koncem roku 2013. Tuto smlouvu uzavřel na nákup spotřebního zboží v hodnotě 28 746 Kč, přičemž se zavázal hradit pravidelné měsíční splátky. Do současné doby však neuhradil ani korunu. Šetřením následně vyšlo najevo, že při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnání v úmyslu takto získat finanční prostředky. Uvedeného jednání se dotyčný dopustil i přesto, že byl za stejný skutek Okresním soudem v Lounech již odsouzen.

Dva podvody během jednoho dne

Podvodným způsobem se rozhodl k nákupu mobilních telefonů i 33letý muž z Postoloprt. Loni v květnu uzavřel v prodejně v Lounech smlouvu o spotřebitelském úvěru na částku 6 600 Kč právě za účelem nákupu mobilního telefonu. Do smlouvy uvedl vědomě nepravdivé údaje o svém zaměstnavateli a měsíčním příjmu. Předmětný telefon si odnesl, ale dosud žádnou splátku neuhradil. Ještě tentýž den uzavřel stejným způsobem smlouvu o spotřebitelském úvěru na nákup mobilního telefonu za 6 600 Kč prostřednictvím jedné prodejny v Žatci. I v tomto případě si telefon převzal a ani jednu splátku nezaplatil. Policejním komisařem je stíhán pro přečin podvodu. Je vyšetřován na svobodě a v případě odsouzení mu za tento skutek hrozí odnětí svobody až na dva roky.

(jst)