Začátkem května minulého roku vykázali policisté na 10 dní ze společného obydlí 57letého muže z jedné obce poblíž Loun, který opakovaně a se stupňující se intenzitou slovně a fyzicky napadal svoji přítelkyni. Neuplynul ani rok a policisté na základě stejného oznámení a na stejnou adresu vyjížděli znovu.

Napadení oznámila sama 77letá žena s tím, že ji druh neustále slovně i fyzicky napadá. Protože jeho jednání vykazovalo znaky domácího násilí, přistoupili policisté k jeho vykázání ze společného obydlí. O tomto úkonu vyrozuměli Intervenční centrum v Ústí nad Labem a vykázanou osobu poučili o jejím právním postavení. Ženu seznámili s možnostmi využití psychologických, sociálních a dalších služeb v oblasti pomoci obětem domácího násilí.

Od začátku tohoto roku do konce března vykázali policisté na 10 dní ze společné domácnosti již šest osob, zatímco za stejné období loňského roku jich bylo o jednu méně. Za celý loňský rok se jednalo o celkem 18 vykázaných osob ze společného obydlí.

Jaromíra Střelcová