Z trestného činu ohrožování výchovy dítěte obvinil policejní komisař 34letou ženu z Loun, která zanedbala péči o povinnou školní docházku svých dětí. Dcera zameškala v tomto školním roce již 233 neomluvených hodin a syn 72.

Uvedeného jednání se dopustila i přesto, že byla v minulosti za tento skutek již sankcionována Městským úřadem v Lounech. Děti totiž vykazovaly neomluvenou absenci i v loňském školním roce. V případě, že ji soud uzná vinnou, může být odsouzena až na dva roky vězení.

(jst)