Loďařský průmysl, který se rovněž podílí na celkovém znečišťování moří i ovzduší, bude muset v příštích letech projít technickou revolucí, aby se alespoň přiblížil přísným kritériím přijatým na Konferenci OSN o změně klimatu v Paříži.

Námořní lodě brázdící oceány vypustily v roce 2018 více než miliardu tun skleníkových plynů. To znamená kolem tří procent globálního znečištění za rok, což je více emisí, než kolik vyprodukuje za stejnou dobu celá německá ekonomika.

Nedávná studie vypracovaná pro Mezinárodní námořní organizaci, která působí v rámci OSN, ukázala, že v letech 2012–2018 se zvýšily emise v důsledku námořní dopravy o desetinu, a pokud by vývoj pokračoval stále stejným tempem, do roku 2050 by stouply oproti dnešnímu stavu o celou polovinu.

Klima nevyjednává

„Výsledky studie jsou tak alarmující, že Mezinárodní námořní organizaci nezbývalo, než zásadně přehodnotit strategii dopravy po moři pro příštích několik desetiletí. Trvalo jim to pět let, než se konečně rozhodli připojit ke klimatickým cílům z Paříže z roku 2015,“ řekla Madeline Rose z ekologivké organizace Pacific Environment v rozhovoru pro britský list The Guardian.

Benefit pro nové předplatitele:
E-kniha Zázračné Česko v PDF podobě
(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)

„Ani pařížské závazky ovšem už nestačí, protože i při jejich dodržení by emise z námořní dopravy klesly o jediné procento a do konce dekády by stejně globálně vzrostly o dalších 14 procent. Snažíme se politikům vysvětlit, že klima s nimi vyjednávat nebude.“

Zároveň ovšem poukázala na to, že zatímco politikům jednotlivých zemí se do boje proti změně klimatu investovat nechce, po celé zeměkouli se objevují desítky soukromých společností, které už nyní sázejí na lodní dopravu s minimálními nebo dokonce nulovými emisemi.

Síla větru a slunce

Jednou z firem, které se stavbou ekologické nákladní lodi budoucnosti už začaly, je malá soukromá venkovská loděnice na kostarickém pobřeží Tichého oceánu. Vzniká v ní zatím největší zaoceánská loď na kombinovaný ekologicky čistý pohon s nulovými emisemi.

Futuristické plavidlo nazvané Ceiba je zajímavé mimo jiné tím, že odvážně kombinuje velice staré a osvědčené námořní technologie s těmi nejmodernějšími: dřevěný trup, klasické plachty, solární panely, vysoce výkonné elektromotory a baterie schopné akumulovat při plachtění kinetickou energii.

„To, co dělá naši Ceibu výjimečnou, je skutečnost, že má k dispozici jeden z největších a nejefektivnějších elektromotorů na světě. S energií v bateriích získanou ze solárních panelů a speciálních turbín na kýlu může plout po moři tak dlouho, dokud vydrží zásoby vody a potravin pro posádku,“ uvedla v reportáži britské rozhlasové stanice BBC Danielle Doggettová, manažerka a spoluzakladatelka společnosti Sail Cargo, která svou ojedinělou vizi dovedla od projektu až k realizaci.

Se stavbou bytelného dřevěného trupu nové lodi začala firma na podzim roku 2018. Až bude kompletně vybavená a připravená vyplout na oceán, bude převážet náklady mezi Kostarikou a Kanadou.

Vzkříšení starého škuneru

Design trupu, stěžňů a mohutných plachet si bere vzor ze starého nákladního škuneru, vybudovaného ve Finsku v roce 1906. „Z horizontu bude připomínat klasický škuner z přelomu století, kdy byly stavěny poslední plachetní lodě tohoto typu. Byl to absolutní vrchol technologie plachtění, ale záhy převzaly štafetu lodě na parní a naftový nebo olejový pohon a na škunery se pozapomnělo,“ vysvětlila Danielle Doggettová.

Ceiba je prototypem, který je ve srovnání s obřími tankery a kontejnerovými loděmi o hodně menší a pomalejší, to ale podle jeho stavitelů neznamená, že by plachty a solární energie v budoucnu nemohly pohánět i mnohem větší plavidla bez emisí.

„Dnes plují standardní nákladní lodě rychlostí kolem 30 nebo dokonce 40 kilometrů v hodině, Ceiba dosáhne maximálně dvacetikilometrové rychlosti. Jenomže plánované zpřísnění emisních limitů sníží zřejmě až o polovinu i rychlost těch nejmodernějších nákladních plavidel. Omezení výkonu přinese omezení zplodin, které vypouštějí do moře i do ovzduší,“ popsala budoucnost Madeline Rose z Pacific Environment.

Moderní bezemisní plavidla podle ní sice nebudou moci konkurovat obřím lodím, mohou ale převážet organicky pěstovanou kávu, kakao, bavlnu nebo rostlinné oleje a další „čisté“ zboží. Mezi společnostmi, které se na ekologicky zaměřený segment trhu zaměřují, je o dopravu šetrnou k životnímu prostředí stále větší zájem.

„Nemáme nouzi o vskutku ambiciózní projekty, jejichž uvedení do výroby by mohlo znamenat skutečnou revoluci v námořní dopravě. Problém je ale v tom, že cena ropy a topných olejů je pořád zatraceně nízká. A pro většinu zatím platí, že je jim bližší košile než kabát. Přizpůsobí se až v okamžiku, kdy k tomu budou donuceni legislativou,“ zdůraznila Madeline Rose.

Vlastní les i zahrada

Stavění ekologicky čistých lodí není jedinou činností, na které se společnost Sail Cargo orientuje. Jejich vize je komplexnější.

„Nejsme jen obyčejnou komerční loděnicí. Máme širší vizi, jak zapojit do naší práce místní pobřežní komunitu, zájemce zaškolit a nabídnout jim práci i výdělek, což je v oblasti, kde není téměř žádný průmysl, mimořádně důležité,“ říká Mariel Romero Mendezová, kostarická koordinátorka neziskové společnosti Zelená loděnice, která pracuje pod záštitou firmy Sail Cargo.

Ta spravuje rozsáhlý les a zeleninovou zahradu, aby firma zůstala šetrnosti k životnímu prostředí věrná nejen na moři, ale i na souši. Les slouží jako obnovitelná zásobárna dříví pro stavbu lodí, zelenina ze zahrady putuje rovnou do kuchyně, kde se vaří pro všechny zaměstnance loděnic.

„V našem lese máme dvanáct tisíc stromů, o které se pravidelně staráme. Každý desátý strom bude použit na stavbu lodí, zbytek necháváme jako náš vklad do boje s globálním oteplováním,“ upřesnila Mariel Romero Mendezová. Většinu lesa tvoří stromy s velice tvrdým a odolným dřevem, které se mohou kácet až padesát let po vysazení.

„Naše vize je běh na velmi dlouhou trať, ale už dnes vidíme skvělé výsledky. Ozvalo se nám asi šest set firem z celého světa, které hodlají v budoucích letech buď nějakou z našich lodí zakoupit nebo využívat k přepravě nákladů. To je pro nás záruka, že jdeme správným směrem – důkaz, že dopravovat zboží po moři je možné i bez emisí,“ dodala Mendezová.

Výletní loď na baterky

Experimenty s ekologicky zaměřenou dopravou jsou úspěšné i na opačném konci světa, byť nejsou tak velkorysé jako ten kostarický. Norská společnost Hurtigruten, která provozuje v zemi lodní přepravu a poštu, spustila vloni na moře novou výletní hybridní loď pojmenovanou podle slavného polárníka, který v roce 1911 jako první na světě dosáhl jižního pólu.

Roald Amundsen pojme 500 cestujících, 70 členů posádky a je zkonstruován tak, aby dokázal plout více než hodinu na elektrický pohon z baterií. Baterie snižují spotřebu paliva až o pětinu.

„Nemyslím si, že je zatím možné racionálně uvažovat o úplném nahrazení topných olejů elektrickým pohonem. Jsou to sice krásné vize, ale široko daleko není nikdo, kdo by je byl ochoten zaplatit,“ řekl BBC výkonný ředitel společnosti Hurtigruten Daniel Skjeldam.

„Náš příklad ale ukazuje, že i my bereme hrozbu globální změny klimatu vážně, i když si na rozdíl od jiných neklademe nesplnitelné cíle…“

Silné baterie, plachty a solární panely jsou podle něj nicméně přínosnou inspirací, která postupně pomůže snížit emise u většiny námořních plavidel. Jen to bude trvat ještě hodně dlouho.

Týdeník Květy
zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu

Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu – jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.