Jak se zvýší povolený počet účastníků na hromadných akcích?
Ministerstvo zdravotnictví od 22. června povoluje, aby se hromadných akcí jako jsou koncerty účastnilo až tisíc lidí namísto dosavadních pěti stovek.

Čím si pořadatelé ještě mohou navýšit celkový počet účastníků?
V případě, že organizátoři vybudují od sebe neprůchodně upravené sektory vybavené vlastním zázemím včetně toalet a občerstvení, bude v každém takovém sektoru smět být také tisíc lidí. Takových sektorů, oddělených od sebe nejméně čtyři metry, bude na jedné akci smět být až pět, takže se programu celkem bude moci účastnit až pět tisíc lidí.

Počítá ministerstvo zdravotnictví i s dalšími úlevami z dosavadních přísných pravidel?
Ano, od 22. června se také povoluje provoz koupališť, zoologických a botanických zahrad bez limitu návštěvnosti a ruší se také rovněž povinné odstupy mezi návštěvníky muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Budou se tak moci vrátit k běžnému provozu. Návštěvníci by přesto měli nadále dbát na důslednou hygienu.

Bude nadále povinné nosit na veřejnosti roušky?
Od 1. července úřady ruší plošnou povinnost nosit roušky ve všech venkovních i vnitřních prostorách. Výjimkou zatím zůstanou regiony se zhoršenou epidemiologickou situací, kde například v hromadné dopravě bude nadále povinné roušky nosit. Pokud se situace nezmění, zřejmě by se to počátkem července mělo týkat Prahy a okresu Karviná.

Kde budou muset v těchto postižených regionech roušky nadále nosit?
Roušky přes ústa a nos v nich budou povinné na vnitřních hromadných akcích a také na vnějších hromadných akcích, kde bude mezi účastníky menší rozestup než 1,5 metru. Bude je také potřeba nosit v kinech, divadlech a dalších kulturních i sportovních akcích, stejně jako ve zdravotních a sociálních zařízeních. Povinné budou také v prostředcích hromadné dopravy včetně taxislužby.

Které profese se v oblastech s trvající povinností nosit roušku bez ochrany nosu a úst nadále neobejdou?
Roušky tam budou muset nosit kadeřnice, zaměstnanci ve stravovacích službách a také v provozovnách, kde jsou pracovníci v kontaktu s klienty na nižší vzdálenost než 1,5 metru a nemají jinou ochranu, například bariéry z plexiskla na pultu.

Jaká další pravidla ministerstvo zdravotnictví nově upraví?
Od začátku července se také ruší dosavadní omezení pro restaurace, bary, diskotéky a kluby, které nově budou smět fungovat i mezi 23. hodinou večer a šestou hodinou ranní, povolen v nich bude i prodej nápojů a jídel. Od stejného data bude rovněž povolena konzumace nápojů a jídel v hledištích a sálech kin a kulturních zařízení. Výjimkou také v tomto případě budou regiony se špatnou epidemiologickou situací.

Jak se změna pravidel dotkne studentů?
Pokud studenti budou mít roušku, mohou při přijímacích zkouškách na vysoké školy u sebe od zítřka sedět v bližší než dvoumetrové vzdálenosti. Kromě toho si na konci školního roku budou moci všichni žáci osobně přijít pro vysvědčení.