Kontroverzní německý biolog a virolog Stefan Lanka je na české i zahraniční dezinformační scéně dlouhodobě známou „autoritou“, na niž se šiřitelé lží a konspiračních teorií odvolávají. V českém prostředí se jeho jména dotklo v poslední době hned několik dezinformátorů.

Lanka u dezinformátorů jede

Na facebookovém profilu uživatelky označující se jako Mirka Haasová se 16. května objevilo cosi jako odkaz na Lankovu demonstraci, která se měla konat 15. května v Norimberku. Pozvánka byla zveřejněna ve formě printscreenu s česky psaným shrnutím Lankova prohlášení, podle nějž prý nezávislé laboratoře provedly kontrolní experimenty k „ověření tvrzení o neexistenci viru“ a toto tvrzení potvrdily a dále, že buňky neumírají kvůli „údajným virům“, ale kvůli „samotným experimentálním nastavením“.

„Tento fakt se v současné době šíří mezi lékaři a bude se šířit dál. Zeď strachu a paniky postavená státem a církvemi padne. Za rok už nebude žádná Corona!“ tvrdil podle tohoto česky psaného prohlášení Lanka.

A portál Resetheus zveřejnil 14. května na své facebookové stránce hojně sdílený status, podle nějž se „virologové shodují, že virus nemá svůj vlastní metabolismus a je biochemicky mrtvý“. S tím, jak může „něco mrtvého“ vyvinout sílu k tomu proniknout do organismu, si prý „nemusíme lámat hlavu, protože tento mýtus je už vyvrácen“. Následoval další odkaz na Stefana Lanku, který prý dokončuje momentálně studii, v níž za pomoci kontrolních experimentů dokládá, že tzv. kultivace je jako metoda průkazu existence viru neplatná.

Status ještě doplňoval proklik na rozhovor se Stefanem Lankou zveřejněným na stránkách portálu, v němž se opakovaly některé teze, jež tento člověk dlouhodobě razí: v první řadě to, že údajně „vyhrál proces“ ve věci spalničkového viru, kde měl „vědeckou argumentací“ prokázat, že žádný virus, ani spalničkový, neexistuje.

Ne, soud nepotvrdil, že viry neexistují

Údajnému procesu se věnovala již celá řada českých i zahraničních organizací pro ověřování faktů. A věc se má značně jinak, než jak Lanka tvrdí. Žádný soud svým verdiktem existenci viru nepopřel a Lankovi se nic takového jako „neexistence virů“ nikdy prokázat nepodařilo.

O co tedy šlo? Stefan Lanka zveřejnil v roce 2011 výzvu, že zaplatí sto tisíc eur tomu, kdo mu pošle nějakou vědeckou publikaci, dokazující existenci viru spalniček. Na výzvu zareagoval tehdejší student medicíny (v současnosti lékař) David Bardens, který se domníval, že jde o vtip, a obrátil se na Lanku s dotazem, zda to myslí vážně.

„Pokud to dokážete, mám v plánu ty peníze opravdu vyplatit, ale až to budete zkoumat, sám si uvědomíte, že virus spalniček ve skutečnosti neexistuje,“ odepsal Lanka.

Bardens poté během dvou hodin shromáždil a zaslal Lankovi celkem šest odborných studií, jež podle jeho názoru odpovídaly zadání (například studii o viru spalniček v tkáňových kulturách opičích ledvin nebo studii na téma struktury, transkripce a replikace viru spalniček), ale Lanka to odmítl uznat a tvrdil, že žádná z těchto studií existenci viru neprokazuje. Případ tak skončil u soudu, protože Bardens chtěl peníze za výhru věnovat na výzkum vakcín proti spalničkám a současně dospěl k názoru, že je třeba proti dezinformacím a konspiračním teoriím o lékařství něco dělat.

Případ nejdříve skončil na stole ravensburského soudu, který v roce 2015 rozhodl v Bardensův prospěch a 100 tisíc eur odměny mu přiřkl. Jenže Lanka se odvolal k Vyššímu zemskému bádensko-württemberskému soudu ve Stuttgartu a překvapivě uspěl. Nikoli ale proto, že by zmíněné studie existenci viru neprokázaly: jeho právníci postavili obhajobu na tom, že Bardens nesplnil formální podmínku pro udělení ceny, protože měl předložit jen jednu publikaci a předložil jich šest. A soud jim dal v tomto směru za pravdu.

Popírač hrdinou dalších popíračů

Lanka dlouhodobě popírá existenci patogenních virů. Mimo jiné psal a přednášel o údajné neexistenci HIV a patří mezi časté šiřitele nepodložených konspiračních teorií. Podle serveru Animal MX patří Lanka k vyznavačům pseudovědeckého a pseudoléčebného postoje German New Medicine (nové germánské lékařství), založeného koncem 70. let minulého století Rykem Geerdem Hamerem.

Podle tohoto názorového proudu jsou všechny nemoci způsobeny psychosomaticky, tedy traumatizujícími událostmi působícími na pacienty. K jejich uzdravení tak údajně nejsou potřeba žádné léky ani léčebné postupy, ale stačí prý vyřešit konflikt, který dané potíže vytvořil, a ty zmizí samy.

„Argumenty tohoto názorového proudu nikdy nezískaly vědeckou podporu jakéhokoli druhu a odporují všemu, co se věda a lékařství o původu nemocí během posledních století dozvěděly, zejména pokud jde o roli, kterou v jejich vzniku a průběhu hrály mikroorganismy, jako jsou viry a bakterie,“ uvedl o German New Medicine mezinárodní portál zaměřený na ověřování faktů Maldita.es.

Deník proti fake news.Deník proti fake news.Zdroj: DeníkPortál Resetheus figuruje v obchodním rejstříku jako zapsaný spolek, jehož předsedkyní je Lenka Tarabová. Jde o poměrně známou vyznavačku konspiračních teorií a zakladatelku iniciativy Občanská neposlušnost, zpochybňující nákazu covid-19. Existenci viru SARS-CoV-2 se opakovaně pokoušel zpochybnit i zmíněný portál. Nikdy ale nevyvrátil žádným vědeckým způsobem platnost studií, které existenci tohoto viru prokazují, a všechny jeho „argumenty“ se vždy pohybovaly v rovině pouhého tvrzení.