Tři bývalé štábní budovy v areálu tehdejších kasáren, který se změnil na novou obytnou čtvrť, pomalu mizí ze světa.

Těžká technika postupně ukusuje z prvního z domů.
Demolici provádí firma PB SCOM, s.r.o. Termín konce demolice je 15. října.

Domy se bourají postupně, tak aby se co nejvíce omezila prašnost. V blízkosti těchto staveb stojí totiž desítky nových rodinných domů. Jako první bude odstraněna budova podél ulice Jasanové, poté objekt podél ulice 5. května a následně bude odstraněna poslední budova.

Bourací práce budou na jednotlivých objektech probíhat odshora, po ručním odstranění krytin a krovu bude následovat postupné bourání vodorovných i svislých konstrukcí po jednotlivých podlažích.

Po skončení demolice budou pozemky zasypány a zarovnány s okolním terénem. Jakmile nebude po velkých budovách ani stopy, nabídne město dotčené pozemky k prodeji. Jejich cena není zatím stanovena.

Demolice bude stát přes devět milionů korun, město zaplatí 2,5 milionu. Zbytek je pokryt z dotace.

DOHADOVÁNÍ SKONČILO

– město se původně pokoušelo štábní budovy prodat, ale nikdo o ně neprojevil zájem

– jedna firma se sice nabízela, ale pak od záměru ustoupila

– rozhodování se táhlo přes rok