VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Která škola v Česku je nejlepší? Díl 2.

Ústecký kraj - O nejlepší škole rozhoduje unikátní projekt společnosti Učení online, regionálního Deníku, České televize a Českého rozhlasu 2. Na pořadí se můžete podílet i vy.

15.9.2011
SDÍLEJ:

Ředitelka bílinské školy.Foto: DENÍK

Obě veřejnoprávní média natáčejí ve vybraných základních školách pořady, kde přiblíží svět školy očima žáků i pedagogů. Průvodci jsou sami žáci, jejichž úkolem je představit originálním způsobem svou školu, nahlédnout do oblíbených předmětů a seznámit nás s pedagogickým sborem i školními aktivitami. K tomu, co diváci uvidí, se mohou vyjadřovat na internetových stránkách, navrhovat změny či upravovat postupy konkrétní školy. Hodnocení je dvoufázové, ke školním výstupům se vyjádří odborná porota, následně i diváci a uživatelé internetu. Na konci školního roku 2012 pak bude vyhlášena Nejlepší česká škola, která obdrží ocenění TOP školy v ČR a řadu cen. Projekt se na obrazovkách vysílá pravidelně vždy ve čtvrtek na ČT2 od 15.45 a nyní se v něm objeví základní školy z Ústeckého kraje. Na svých stránkách je dnes představuje i Deník. Příští týden se podíváme do tří základních škol ve středních Čechách.

Škole, která vás nejvíc zaujme, můžete poslat hlas na www.nejlepsiceskaskola.cz.

„Jsme tým,“ říká ředitelka bílinské školy

Základní škola Aléská v Bílině funguje v Bílině od roku 1977. Do školy uprostřed panelové výstavby chodí pětistovka žáků. „Proč by si školáci v Bílině měli vybrat právě vaši školu?“ ptáme se ředitelky Boženy Holkové.

„Jsme škola moderní, dynamická. Zvláštní důraz klademe na dialog a vztahy se žáky, rodiči a veřejností. Ve vzdělávacím procesu využíváme moderní metody práce projektové vyučování, projekty třídní, ročníkové i celoškolní, IC techniku, eTwinningové mezinárodní projekty a další. Žáci mohou svůj talent a zájem uplatnit v nabídce volitelných předmětů, v zájmové činnosti, ve školní družině.

Dosahujeme dobrých výsledků v domácích i zahraničních soutěžích sportovních a uměleckých. Zaměřujeme se na pomoc žákům se speciálními potřebami výchovné poradenství, speciálně pedagogické centrum. Nabízíme žákům a jejich rodičům ozdravné pobyty a pobyty ve školách v přírodě v tuzemsku i v zahraničí. Získali jsme opakovaně certifikát SCIO a opakovaně jsme dosáhli vynikajícího výsledku jednotlivců v testech SCIO v matematice v rámci Ústeckého kraje.“

Co dále můžete školákům a rodičům nabídnout?
„Škola má aktivní a tvůrčí pedagogický sbor schopný týmové práce. Všichni dovedou pracovat s moderní technikou, jsou schopni si vytvářet vlastní výukové materiály i pro interaktivní tabule a počítače. Někteří jsou v této oblasti aktivní jako školitelé. Silnou stránkou pedagogického sboru je projektové vyučování. Sbor se neustále vzdělává, aktivně rozšiřuje a modernizuje metody práce. Školu navštěvují rovněž integrovaní žáci s poruchami učení a zdravotním postižením. Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum (SPC), které poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům a učitelům, provádí reedukaci. V SPC poskytují služby psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a logopedka. Speciální pedagogické centrum má působnost pro všechny žáky v Bílině a zaměřuje se na poruchy chování a specifické poruchy učení. Významná je pro učitele i žáky možnost intervenční péče. Psycholog i speciální pedagog podle potřeby navštěvují všechny základní školy v Bílině.“

Je vaše škola v něčem výjimečná?
„Ve schopnosti týmové práce, v individuálním přístupu k žákům, ve využívání moderních prostředků ve výuce.“

ANKETA: Proč do svojí školy rádi chodíte?

Tereza Šípová, 9. třída

Nesedíme pouze v lavicích. Organizují se zde nejrůznější projekty a akce, které zpestřují klasické vyučování.

Patrik Vlček, 9. třída

Jsou tady dobře vybavené učebny, počítačová, multimediální, jazyková. Vedle školy jsou hřiště. Každý rok se tu dělá něco nového.

Radka Vílová, 9.třída

Do této školy chodím ráda kvůli kamarádům a přístupu učitelů. Líbí se mi také vybavení školy a celkově to tady vypadá pěkně.

Škola domovem? 15. ZŠ v Mostě ano

V severních Čechách existují děti, které škola přitahuje jako magnet, jako babiččiny buchty s mákem. Bum! Michaela Stejskalová stojí na štaflích, přitloukla kladivem další obrázek na zeď a žádá si další hřebíky. Mohla se válet na koupališti nebo vyspávat do oběda, ale ona se vrátila. Den před nástupem na střední školu pomáhá základní škole, kde už by správně neměla co dělat. Jenže ona chce zdobit třídu pro nejmenší děti. Na sobě má tričko absolventky 9. A 15. ZŠ Most s nápisem: S námi je to OK, bez nás KO.

Velká parta

„Je to srdeční záležitost,“ vysvětluje, proč tráví konec prázdnin ve své škole. „Byli jsme jedna velká parta. Moc se mi líbilo prostředí, i díky učitelům jsem se tu cítila jako doma,“ dodává u štaflí další středoškolačka Lucie Thalerová. Čím je jejich 15. ZŠ tak zvláštní?

Učitel Jaroslav Hasil odpovídá příběhem ze života: Na škole probíhaly v létě opravy. Mistrovi jedné firmy to nedalo a svěřil se učiteli se svými pocity. „Víte, já sem jezdím rád. Vy jste tady takoví normální.“ Řemeslník trefně vystihl výjimečnost školy. „Jsme takovou poslední enklávou slušnosti a normálních vztahů, které se ze společnosti vytrácejí,“ konstatuje Hasil.

„Děti mají ve škole hodně volnosti, ale zároveň je vedeme k odpovědnosti. A jsme důslední,“ dodává ředitelka Dagmar Šolarová. Hlavně nezavádět a neudržovat deprimující nepřirozené normy, škola je život! V 15. ZŠ děti na začátku hodiny nevstávají. Sedí, i když do třídy vejde ředitelka. „Už jste někdy viděl, že když někdo vejde někam do místnosti, že by ostatní vstávali?“ Je to i praktické, šetří to čas na výuku. Učitel nemusí napomínat některé žáky, že ještě nestojí a nenastává rachot, když si všichni sedají. Ve škole také nezvoní.

Jsou to jen formální maličkosti, ale pomáhají dotvářet atmosféru spolupráce, otevřenosti, důvěry, bezpečí a vzájemné úcty.

Tomu, že je školou uprostřed panelákového sídliště, čelí učitelé tím, že jednou za měsíc vyrážejí s dětmi v rámci tělesné výchovy na výlety za poznáváním okolí Mostu. Je to takový lokální zeměpis s batohem na zádech. Díky sponzorům se mohou autobusem vyvézt za město a pak chodí pěšky. Když s tím před deseti lety začínali, děti se chovaly jako zelenáči: špatné oblečení, špatné obutí, kyselé úšklebky. Teď si to užívají jako skauti.

Není výběrová

Méně stresu posiluje výuku i ve speciálních třídách pro děti s poruchami učení, protože škola se nezaměřuje jen na chytré děti. Není výběrová, ale snaží se o převratné novinky. Zavedla mediální výchovu, výchovu k občanské gramotnosti a finanční gramotnost podpořená externími ekonomy je od září dokonce povinným předmětem pro nejstarší žáky. To aby uměli hospodařit s penězi a nepodlehli konzumu, až budou jednou živit rodinu. A protože je na Mostecku nejvyšší míra nezaměstnanosti v zemi, osmáci se učí využívat digitální technologie a orientovat se ve světě práce. A víte, že škola dostala státní cenu za propagační video o Mostu a jeho žák je nejlepším matematikem v mezinárodním měřítku? Proč asi?

ANKETA: Proč do svojí školy rádi chodíte?

Denisa Bednaříková, 8. třída

Líbí se mi, jak komunikují učitelé s dětmi. Když potřebujeme poradit, můžeme přijít za nimi v jakékoli situaci a kdykoliv.

Lucie Svobodová, 8. třída

Mám ráda školní akce, při kterých získáváme spoustu dovedností, například jsme se starali o děti ze školky.

Alena Jagerová, 8. třída

Mně se líbí, že tu máme školní psycholožku a když máme problémy, můžeme se na ni obrátit a máme s ní i akce.

Vojnovičova je školou pro všechny

Do projektu Nejlepší česká škola se probojovala Základní škola Vojnovičova v Ústí nad Labem. Navštěvuje ji 580 žáků.

Ředitelka Jana Lihnartová tvrdí, že je plná života a spokojených dětí.

Čím se liší škola oproti jiným ve městě?
„Naše škola je pro všechny od rána do večera. Je plná života a spokojených dětí, zcela bezbariérová, umístěná v klidné části města a plná zeleně. Výjimeční jsme v mnoha věcech. K naší škole patří odloučené pracoviště Paprsek pro 1. až 5.třídu, kde se vzdělávají žáci s různými handicapy, kteří se po přechodu na 2. stupeň společně vzdělávají se všemi žáky, včetně nadaných. Výhodou je, že polovinu učitelského sboru tvoří speciální pedagogové, kteří utvořili na škole poradenské pracoviště nejen pro žáky, ale i jejich rodiče. Další výjimečností je fungující školní klub pro všechny žáky školy, kteří zde tráví svůj odpolední čas nejen ve školní klubovně a kroužcích, ale mohou využívat i další prostory školy. Raritou naší školy je vlastní klimatizovaný kinosál pro 140 diváků, malé arboretum přímo ve škole, ranní školní vysílání, které si vedou žáci školy, dva úžasně fungující přípravné ročníky. Žáci prvního i druhého stupně každoročně vyjíždějí na zimní lyžařský kurz na Telnici, který je finančně únosný pro každého a navíc poznají i naše nejbližší lyžařské středisko. Starší žáci vyjíždějí na sportovně-vodácký kurz a všichni mají možnost vyjet na ozdravné pobyty nejen do Čech, ale i do zahraničí. Při škole fungují 3 občanská sdružení: OS Paprsek dětem, které podporuje veškeré aktivity dětí z Paprsku, dále OS rodičů a přátel školy, které podporuje veškeré aktivity školy jako takové, a OS AF Rebels, které umožňuje všem žákům na vrcholové úrovni trénovat tanec a bojové sporty.“

A mimoškolní aktivity?
„Nabízíme spoustu mimoškolních aktivit v rámci školního klubu. Nejzajímavější je pořádání příměstských táborů pro žáky školy o jarních prázdninách na Telnici a o letních prázdninách přímo ve škole se stanováním. Klub pořádá výlety, exkurze a školní akce jako je Lampionový průvod, Mikulášská, Adventní koncert, Den otevřených dveří, Den plný her, školní ples pro žáky školy, apod. Na naší škole v odpoledních hodinách funguje 20 zájmových kroužků až do večerních hodin nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče. Spolupracujeme s Centrem nadání a Mensou, která nám pomáhá odhalovat nadání u všech našich žáků. Na škole si žáci vedou školní sněm a nejlepší nás reprezentují nejen na úrovni našeho města, ale máme své zástupce i na celorepublikové úrovni. Vydáváme pravidelně školní časopis „Sosákova pětka“ a každé ráno příchozí vítá školní vysílání „Ranní dvacítka“pod taktovkou žáků.“

Jak se snaží škola zapojit do veřejného dění ve svém okolí?
„Každoročně pořádáme čtyři velké akce, s kterými nám pomáhají naši partneři. Podzimní Lampiónový průvod na sv. Martina, v jehož čele jede opravdový Martin na bílém koni. Zimu vítáme adventním koncertem, kde děti s živým betlémem vystupují pro rodiče a pro širokou veřejnost. Na jaře pořádáme netradiční oslavy velikonočních svátků a léto vítáme sobotní akcí Bukovský červánek, což je nejenom oslava Dne dětí, ale žáci zde všem představí to, co se naučili a co dokázali během školního roku. Kromě mnoha celonárodních projektů jsme zapojeni v Asociaci aktivních škol ČR a snažíme se co nejlépe se umístit v soutěži O nejlepší českou školu a věříme, že nás podpoří nejen naši žáci, rodiče, partneři, zřizovatel, ale i všichni Ústečané, protože chceme naše město proslavit.“

ANKETA: Proč do svojí školy rádi chodíte?

Tereza Kotlíková, 5. třída

Líbí se mi, že se školou jezdíme na výlety z města v rámci předmětů.

Matyáš Kašek, 9. třída

Nejlepší na naší škole je dobrý kolektiv. Učí tu správní učitelé.

Adéla Šnajdrová, 9. třída

Nejvíce se mi líbí dětský školní ples. Letos na něj půjdu jako deváťanda.


Připravili Petr Málek, Martin Vokurka, Petr Sochůrek a Ivo Chrástecký

15.9.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební dělník 20 000 Kč

Dělníci v oblasti výstavby budov stavební dělník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: Průmyslová 2724 Louny + další pracoviště v oblasti působnosti společnosti (různé stavby), vyučení nebo praxi v oboru, výpis z rejstříku trestů, časovou a regionální flexibilitu,spolehlivost, -zázemí stabilní stavební společnosti, týden dovolené nad rámec zákona, příspěvek na obědy, příspěvek na penzijní připojištění, kontakt: 415653426,415653425, -7,00 - 16,00 hod, email: hrcka@ekostavbylouny.cz. Pracoviště: Ekostavby louny s.r.o.- provozovna louny, Průmyslová, č.p. 2724, 440 01 Louny 1. Informace: Milan Hrčka, +420 415 653 426,415 653 425.

Informační technologie - Informační technologie Grafik 23 000 Kč

Grafici a výtvarníci v multimédiích DTP GRAFIK (SAZEČ). Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Zeyerova č.p. 1456, 438 01 Žatec 1, nástup dohodou, Náplň práce:Sazba letáků a katalogů, POS a dalších tiskových materiálů.Předtisková příprava, Kontrola správnosti dat.Úprava grafických návrhů dle požadavků klienta.Komunikace s produkčním oddělením, výrobou, zákazníkem, Požadavky:Dobrá znalost programů Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, Pečlivost, přesnost, spolehlivost .SŠ vzdělání, Schopnost pracovat v týmu.Zaslání portfolia, Nabízíme:Fixní mzdu s variabilní složkou, Příspěvek na dojíždění.Nápoje na pracovišti zdarma, Školení.Možnost uplatnit své nápady a kreativitu, Přátelský kolektiv.Zázemí pro odpočinek - zahrada, sportovní vyžití, kontakt: pondělí, středa, čtvrtek od 7,30 do 15,30 na telč. 474532040, email: martin.kaderavek@sittardia.cz. Pracoviště: Sittardia s.r.o., pracoviště žatec, Zeyerova, č.p. 1456, 438 01 Žatec 1. Informace: Martin Kadeřávek, +420 474 532 040.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 22 600 Kč

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla strojník sklářských zařízení. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22600 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Tovární 627 Kryry, Obsluha výrobní linky na výrobu zrcadel a speciálních produktů, nastavování výrobních parametrů, balení hotových výrobků, orientace ve výrobní dokumentaci, ruční manipulace s plochým sklem, kontrola kvality, manipulace s VZV. Technické myšlení, schopnost týmové práce, ochota učit se nové věci, manuální zručnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení., Nabízíme práci ve stabilní a dynamické společnosti, odborné vzdělávání, možnost dalšího odborného růstu, , Zaměstnanecké výhody4): 13 a 14 mzda, motivující mzdové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, volno na nemoc, příspěvek na penzijní a životní pojištění, nadstandardní zaměstnanecké výhody dle platné KS , kontakt:415235512,415235515, Lenka.Kopackova@eu.agc.com. Pracoviště: Agc flat glass czech a.s. člen agc group , závod kryry, Tovární, 439 81 Kryry. Informace: Lenka Kopačková, +420 415 235 512.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 14 540 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci administrativní pracovníce-účetní OÚ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14540 kč, mzda max. 27560 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Ročov 121, Středoškolské vzdělání z oblasti ekonomické s maturitou. Dobrá znalost práce na PC, samostatnost, znalost zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, č.128/2000 Sb., o obcích. Účetnictví obce, příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, zpracování rozpočtu a rozpočtových úprav, zpracování mezd, vedení spisové služby, běžná administrativní páce. Výhodou řidičský průkaz sk. B. , Přihlášku zaslat na adresu: Městys Ročov, Ročov 121,439 67 do 13,30 hod.31.8.2018.Obálku označit nápisem NEOTVÍRAT, výběrové řízení - účetní. Zaslat: Strukturovaný životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou let v oblasti účetnictví, TR ne starší tři měsíce. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Další informace na www.obec-rocov.cz, kontakt: 415695110. Pracoviště: Městys ročov, 439 67 Ročov. Informace: Ivana Vlachová, +420 415 695 110.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Muž ukradl řidiči autobusu tašku s penězi a kartou. Policie ho našla

V žatecké Svatováclavské ulici došlo k výbuchu.
7

Za výbuchem byly drogy, muž chtěl z marihuany „uvařit“ hašiš

Na silnicích okresu Louny zemřel letos už pátý člověk. Tentokrát motorkář

Okres Louny - Další tragická událost na lounských silnicích se přihodila v pátek 10. srpna v podvečerních hodinách.

Nový Týdeník Lučan: Padne na Dočesné rekord? A co dělá herec Leoš Noha?

Okres Louny - Právě vyšlo nejnovější číslo Týdeníku Lučan. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

AKTUALIZOVÁNO

OBRAZEM: V Chomutově se rozloučili s vojákem, kterého na misi zabil atentátník

Chomutov - Absolvent litvínovské střední školy Schola Humanitas, šestatřicetiletý Martin Marcin, prožil dětství v Jirkově. Chodil tam i na základní školu.

Exhejtman Šulc je dalším obviněným v kauze ROP Severozápad

Ústecký kraj - Bývalý hejtman Ústeckého kraje za ODS Jiří Šulc čelí obvinění v obří kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT