VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Která škola v Česku je nejlepší? Díl 2.

Ústecký kraj - O nejlepší škole rozhoduje unikátní projekt společnosti Učení online, regionálního Deníku, České televize a Českého rozhlasu 2. Na pořadí se můžete podílet i vy.

15.9.2011
SDÍLEJ:

Ředitelka bílinské školy.Foto: DENÍK

Obě veřejnoprávní média natáčejí ve vybraných základních školách pořady, kde přiblíží svět školy očima žáků i pedagogů. Průvodci jsou sami žáci, jejichž úkolem je představit originálním způsobem svou školu, nahlédnout do oblíbených předmětů a seznámit nás s pedagogickým sborem i školními aktivitami. K tomu, co diváci uvidí, se mohou vyjadřovat na internetových stránkách, navrhovat změny či upravovat postupy konkrétní školy. Hodnocení je dvoufázové, ke školním výstupům se vyjádří odborná porota, následně i diváci a uživatelé internetu. Na konci školního roku 2012 pak bude vyhlášena Nejlepší česká škola, která obdrží ocenění TOP školy v ČR a řadu cen. Projekt se na obrazovkách vysílá pravidelně vždy ve čtvrtek na ČT2 od 15.45 a nyní se v něm objeví základní školy z Ústeckého kraje. Na svých stránkách je dnes představuje i Deník. Příští týden se podíváme do tří základních škol ve středních Čechách.

Škole, která vás nejvíc zaujme, můžete poslat hlas na www.nejlepsiceskaskola.cz.

„Jsme tým,“ říká ředitelka bílinské školy

Základní škola Aléská v Bílině funguje v Bílině od roku 1977. Do školy uprostřed panelové výstavby chodí pětistovka žáků. „Proč by si školáci v Bílině měli vybrat právě vaši školu?“ ptáme se ředitelky Boženy Holkové.

„Jsme škola moderní, dynamická. Zvláštní důraz klademe na dialog a vztahy se žáky, rodiči a veřejností. Ve vzdělávacím procesu využíváme moderní metody práce projektové vyučování, projekty třídní, ročníkové i celoškolní, IC techniku, eTwinningové mezinárodní projekty a další. Žáci mohou svůj talent a zájem uplatnit v nabídce volitelných předmětů, v zájmové činnosti, ve školní družině.

Dosahujeme dobrých výsledků v domácích i zahraničních soutěžích sportovních a uměleckých. Zaměřujeme se na pomoc žákům se speciálními potřebami výchovné poradenství, speciálně pedagogické centrum. Nabízíme žákům a jejich rodičům ozdravné pobyty a pobyty ve školách v přírodě v tuzemsku i v zahraničí. Získali jsme opakovaně certifikát SCIO a opakovaně jsme dosáhli vynikajícího výsledku jednotlivců v testech SCIO v matematice v rámci Ústeckého kraje.“

Co dále můžete školákům a rodičům nabídnout?
„Škola má aktivní a tvůrčí pedagogický sbor schopný týmové práce. Všichni dovedou pracovat s moderní technikou, jsou schopni si vytvářet vlastní výukové materiály i pro interaktivní tabule a počítače. Někteří jsou v této oblasti aktivní jako školitelé. Silnou stránkou pedagogického sboru je projektové vyučování. Sbor se neustále vzdělává, aktivně rozšiřuje a modernizuje metody práce. Školu navštěvují rovněž integrovaní žáci s poruchami učení a zdravotním postižením. Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum (SPC), které poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům a učitelům, provádí reedukaci. V SPC poskytují služby psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice a logopedka. Speciální pedagogické centrum má působnost pro všechny žáky v Bílině a zaměřuje se na poruchy chování a specifické poruchy učení. Významná je pro učitele i žáky možnost intervenční péče. Psycholog i speciální pedagog podle potřeby navštěvují všechny základní školy v Bílině.“

Je vaše škola v něčem výjimečná?
„Ve schopnosti týmové práce, v individuálním přístupu k žákům, ve využívání moderních prostředků ve výuce.“

ANKETA: Proč do svojí školy rádi chodíte?

Tereza Šípová, 9. třída

Nesedíme pouze v lavicích. Organizují se zde nejrůznější projekty a akce, které zpestřují klasické vyučování.

Patrik Vlček, 9. třída

Jsou tady dobře vybavené učebny, počítačová, multimediální, jazyková. Vedle školy jsou hřiště. Každý rok se tu dělá něco nového.

Radka Vílová, 9.třída

Do této školy chodím ráda kvůli kamarádům a přístupu učitelů. Líbí se mi také vybavení školy a celkově to tady vypadá pěkně.

Škola domovem? 15. ZŠ v Mostě ano

V severních Čechách existují děti, které škola přitahuje jako magnet, jako babiččiny buchty s mákem. Bum! Michaela Stejskalová stojí na štaflích, přitloukla kladivem další obrázek na zeď a žádá si další hřebíky. Mohla se válet na koupališti nebo vyspávat do oběda, ale ona se vrátila. Den před nástupem na střední školu pomáhá základní škole, kde už by správně neměla co dělat. Jenže ona chce zdobit třídu pro nejmenší děti. Na sobě má tričko absolventky 9. A 15. ZŠ Most s nápisem: S námi je to OK, bez nás KO.

Velká parta

„Je to srdeční záležitost,“ vysvětluje, proč tráví konec prázdnin ve své škole. „Byli jsme jedna velká parta. Moc se mi líbilo prostředí, i díky učitelům jsem se tu cítila jako doma,“ dodává u štaflí další středoškolačka Lucie Thalerová. Čím je jejich 15. ZŠ tak zvláštní?

Učitel Jaroslav Hasil odpovídá příběhem ze života: Na škole probíhaly v létě opravy. Mistrovi jedné firmy to nedalo a svěřil se učiteli se svými pocity. „Víte, já sem jezdím rád. Vy jste tady takoví normální.“ Řemeslník trefně vystihl výjimečnost školy. „Jsme takovou poslední enklávou slušnosti a normálních vztahů, které se ze společnosti vytrácejí,“ konstatuje Hasil.

„Děti mají ve škole hodně volnosti, ale zároveň je vedeme k odpovědnosti. A jsme důslední,“ dodává ředitelka Dagmar Šolarová. Hlavně nezavádět a neudržovat deprimující nepřirozené normy, škola je život! V 15. ZŠ děti na začátku hodiny nevstávají. Sedí, i když do třídy vejde ředitelka. „Už jste někdy viděl, že když někdo vejde někam do místnosti, že by ostatní vstávali?“ Je to i praktické, šetří to čas na výuku. Učitel nemusí napomínat některé žáky, že ještě nestojí a nenastává rachot, když si všichni sedají. Ve škole také nezvoní.

Jsou to jen formální maličkosti, ale pomáhají dotvářet atmosféru spolupráce, otevřenosti, důvěry, bezpečí a vzájemné úcty.

Tomu, že je školou uprostřed panelákového sídliště, čelí učitelé tím, že jednou za měsíc vyrážejí s dětmi v rámci tělesné výchovy na výlety za poznáváním okolí Mostu. Je to takový lokální zeměpis s batohem na zádech. Díky sponzorům se mohou autobusem vyvézt za město a pak chodí pěšky. Když s tím před deseti lety začínali, děti se chovaly jako zelenáči: špatné oblečení, špatné obutí, kyselé úšklebky. Teď si to užívají jako skauti.

Není výběrová

Méně stresu posiluje výuku i ve speciálních třídách pro děti s poruchami učení, protože škola se nezaměřuje jen na chytré děti. Není výběrová, ale snaží se o převratné novinky. Zavedla mediální výchovu, výchovu k občanské gramotnosti a finanční gramotnost podpořená externími ekonomy je od září dokonce povinným předmětem pro nejstarší žáky. To aby uměli hospodařit s penězi a nepodlehli konzumu, až budou jednou živit rodinu. A protože je na Mostecku nejvyšší míra nezaměstnanosti v zemi, osmáci se učí využívat digitální technologie a orientovat se ve světě práce. A víte, že škola dostala státní cenu za propagační video o Mostu a jeho žák je nejlepším matematikem v mezinárodním měřítku? Proč asi?

ANKETA: Proč do svojí školy rádi chodíte?

Denisa Bednaříková, 8. třída

Líbí se mi, jak komunikují učitelé s dětmi. Když potřebujeme poradit, můžeme přijít za nimi v jakékoli situaci a kdykoliv.

Lucie Svobodová, 8. třída

Mám ráda školní akce, při kterých získáváme spoustu dovedností, například jsme se starali o děti ze školky.

Alena Jagerová, 8. třída

Mně se líbí, že tu máme školní psycholožku a když máme problémy, můžeme se na ni obrátit a máme s ní i akce.

Vojnovičova je školou pro všechny

Do projektu Nejlepší česká škola se probojovala Základní škola Vojnovičova v Ústí nad Labem. Navštěvuje ji 580 žáků.

Ředitelka Jana Lihnartová tvrdí, že je plná života a spokojených dětí.

Čím se liší škola oproti jiným ve městě?
„Naše škola je pro všechny od rána do večera. Je plná života a spokojených dětí, zcela bezbariérová, umístěná v klidné části města a plná zeleně. Výjimeční jsme v mnoha věcech. K naší škole patří odloučené pracoviště Paprsek pro 1. až 5.třídu, kde se vzdělávají žáci s různými handicapy, kteří se po přechodu na 2. stupeň společně vzdělávají se všemi žáky, včetně nadaných. Výhodou je, že polovinu učitelského sboru tvoří speciální pedagogové, kteří utvořili na škole poradenské pracoviště nejen pro žáky, ale i jejich rodiče. Další výjimečností je fungující školní klub pro všechny žáky školy, kteří zde tráví svůj odpolední čas nejen ve školní klubovně a kroužcích, ale mohou využívat i další prostory školy. Raritou naší školy je vlastní klimatizovaný kinosál pro 140 diváků, malé arboretum přímo ve škole, ranní školní vysílání, které si vedou žáci školy, dva úžasně fungující přípravné ročníky. Žáci prvního i druhého stupně každoročně vyjíždějí na zimní lyžařský kurz na Telnici, který je finančně únosný pro každého a navíc poznají i naše nejbližší lyžařské středisko. Starší žáci vyjíždějí na sportovně-vodácký kurz a všichni mají možnost vyjet na ozdravné pobyty nejen do Čech, ale i do zahraničí. Při škole fungují 3 občanská sdružení: OS Paprsek dětem, které podporuje veškeré aktivity dětí z Paprsku, dále OS rodičů a přátel školy, které podporuje veškeré aktivity školy jako takové, a OS AF Rebels, které umožňuje všem žákům na vrcholové úrovni trénovat tanec a bojové sporty.“

A mimoškolní aktivity?
„Nabízíme spoustu mimoškolních aktivit v rámci školního klubu. Nejzajímavější je pořádání příměstských táborů pro žáky školy o jarních prázdninách na Telnici a o letních prázdninách přímo ve škole se stanováním. Klub pořádá výlety, exkurze a školní akce jako je Lampionový průvod, Mikulášská, Adventní koncert, Den otevřených dveří, Den plný her, školní ples pro žáky školy, apod. Na naší škole v odpoledních hodinách funguje 20 zájmových kroužků až do večerních hodin nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče. Spolupracujeme s Centrem nadání a Mensou, která nám pomáhá odhalovat nadání u všech našich žáků. Na škole si žáci vedou školní sněm a nejlepší nás reprezentují nejen na úrovni našeho města, ale máme své zástupce i na celorepublikové úrovni. Vydáváme pravidelně školní časopis „Sosákova pětka“ a každé ráno příchozí vítá školní vysílání „Ranní dvacítka“pod taktovkou žáků.“

Jak se snaží škola zapojit do veřejného dění ve svém okolí?
„Každoročně pořádáme čtyři velké akce, s kterými nám pomáhají naši partneři. Podzimní Lampiónový průvod na sv. Martina, v jehož čele jede opravdový Martin na bílém koni. Zimu vítáme adventním koncertem, kde děti s živým betlémem vystupují pro rodiče a pro širokou veřejnost. Na jaře pořádáme netradiční oslavy velikonočních svátků a léto vítáme sobotní akcí Bukovský červánek, což je nejenom oslava Dne dětí, ale žáci zde všem představí to, co se naučili a co dokázali během školního roku. Kromě mnoha celonárodních projektů jsme zapojeni v Asociaci aktivních škol ČR a snažíme se co nejlépe se umístit v soutěži O nejlepší českou školu a věříme, že nás podpoří nejen naši žáci, rodiče, partneři, zřizovatel, ale i všichni Ústečané, protože chceme naše město proslavit.“

ANKETA: Proč do svojí školy rádi chodíte?

Tereza Kotlíková, 5. třída

Líbí se mi, že se školou jezdíme na výlety z města v rámci předmětů.

Matyáš Kašek, 9. třída

Nejlepší na naší škole je dobrý kolektiv. Učí tu správní učitelé.

Adéla Šnajdrová, 9. třída

Nejvíce se mi líbí dětský školní ples. Letos na něj půjdu jako deváťanda.


Připravili Petr Málek, Martin Vokurka, Petr Sochůrek a Ivo Chrástecký

15.9.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Gastronomie - Gastronomie Pomocní kuchaři 22 500 Kč

Pomocní kuchaři pomocný kuchař. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: restaurace U Medvěda Žatec, Oblouková 222, praxe v oboru není nutná ale výhodou, nutná pracovitost, nárok na 2 jídla denně zdarma, kontakt:tel.: 777776666, e-mail: kendra@seznam.cz, osobně na uvedené adrese. Pracoviště: Vladimír kendra, Oblouková, č.p. 222, 438 01 Žatec 1. Informace: Vladimír Kendra, +420 777 776 666.

Výroba - Výroba Seřizovači 20 000 Kč

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů operátor CNC. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:5. května 2940, 440 01 Louny, frézování, soustružení, elektroerozivní obrábění, vzdělání technického směru, praxe na horizontální frézce,znalost výkresové dokumentace výhodou, Schopnost učit se novým věcem,Samostatnost, spolehlivost, mzda se odvíjí od praxe a znalostí, Příspěvek na dopravu do zaměstnání, Vlastní kuchař (oběd 30,-Kč)..Permanentky do fitness studia.Poukázky do kina a divadla. Permanentky na zápasy HC Verva Litvínov, Pracovní poměr na dobu neurčitou.Firemní ZOO o přestávkách.Příspěvek na významné životní události (svatba, nar.dítěte, životní jubileum).- Věrnostní odměny (10, 15, 20, 25, 30...let u firmy), 2-3 dny placeného volna "SICKDAYS". Příspěvek na penzijní připojištění. Zvýhodněné služby mobilního operátora, Přístup do sportovního zařízení SEKO Aréna, Vyhlídkové lety vrtulníkem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.Teambuilding (motokáry, FIFA Xbox turnaje, stolní tenis, paintball, únikové hry, bowling, cyklovýlety a další).Příjemné okouzlující prostředí propojené s přírodou., kontakt:michaela.mrackova@sekogroup.com, telefonicky od 7,00 do 15,30 hod na č. 415635579. Pracoviště: Seko aerospace, a.s. - provozovna louny, 5. května, č.p. 2940, 440 01 Louny 1. Informace: Michaela Mračková, +420 415 635 579.

Výroba - Výroba Technici elektronici přístrojů, strojů a 33 000 Kč

Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení technik lisování. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 33000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce: Na Astře 3001, 438 01 Žatec, Hledáme samostatného, výkonného a šikovného kolegu, který se umí najít příčinu technických potíží a vlastní elektro vyhlášku 50 min. par. 5. , Výhodou jsou zkušenosti se vstřikolisy případně robotikou. Pozice vhodná i pro šikovné absolventy, kteří se nebojí na sobě pracovat., POŽADAVKY, SOU elektrotechnického směru, průmyslovou školu případně odpovídající praxi., Vyhláška 50 § 5 - PODMÍNKOU,, Technické myšlení, manuální zručnost, samostatnost v práci, spolehlivost, , zodpovědnost a pečlivost., VAŠIM ÚKOLEM BUDE, Provádět údržbu a opravy lisů a přidružených zařízení., Zodpovídat za technické prostoje., Technickým zásahem předcházet poruše zařízení., Optimalizovat technologii pro zkvalitnění výroby., Nepřetržitá pracovní doba., Dovolená navíc, zvýhodněné stravování, sick days - indispoziční volno, příspěvky na dojíždění, Zájemci mohou zaslat životopis na email: nabory@koito-czech.cz, tel.č..725514198, osobně na uvedené adrese po telefonické dohodě. Pracoviště: Koito czech s. r. o., Na Astře, č.p. 3001, 438 01 Žatec 1. Informace: Lenka Nowaková, +420 725 514 198.

Výroba - Výroba Strojírenští technici kontroly kvality, 20 000 Kč

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti Technik kvality. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Průmyslová zóna Triangle 61, Co vás čeká:, •Kontrola kvality výroby.•Spoluzodpovědnost za dodržování požadavků na kvalitu.•Zaznamenávání informací z kontrolní činnosti•Školení zaměstnanců, Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:, •Praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti, •Znalost práce s měřidly .•Komunikativnost, samostatnost a zodpovědnost, •Znalost práce na PC, Co Vám můžeme nabídnout:, •Zajímavé platové ohodnocení, •Možnost dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, odborné kurzy)•Dotované stravné, •Další firemní benefity po zkušební době, •Firemní akce•Moderní pracovní prostředí (https://youtu.be/Awx9Xl_aFg4), kontakt: kariera@cz.gestamp.com. Pracoviště: Gestamp louny s.r.o., 438 01 Žatec 1. Informace: Kontakt:, .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Trenér Loun Kamil Sochor byl nucený také několikrát nastoupit do zápasu.

Spokojený Sochor: Náš tým s mladými má budoucnost

Litvínovský Koldům, přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a přehrada Fláje

Anketa o stavbu století: Průběžné skóre hlasování neuvidíte

Policie žádá o pomoc v pátrání po patnáctileté dívce z Bíliny

Bílina - Policie ČR pátrá po mladistvé Kateřině Marimonové z Bíliny. Ta je od úterý dopoledne nezvěstná.

O umístění Rákosníčkova hřiště se rozhodne na konci května

Žatec - O tom, kde vyroste v Žatci Rákosníčkovo hřiště, rozhodnou tamní zastupitelé na své schůzi ve čtvrtek 31. května.

Panika ve školách kvůli GDPR? Podpisy dětí z výkresů nezmizí

Severní Čechy /INFOGRAFIKA/ - Alarmisté už koncem minulého roku strašili, že v pátek 25. května nastane apokalypsa, protože vstoupí v platnost evropské nařízení o vyšší ochraně osobních údajů. Varovali třeba, že školy přestanou učit, neboť nebudou moci vést o žácích žádný záznam, včetně známek. 

Zámek ve Stekníku zve na pěkný program Jarních rytířských slavností

Stekník /PROGRAM/ – Na zámku ve Stekníku u Žatce se v sobotu 26. května uskuteční Jarní rytířské slavnosti. 

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT