Vyráběli je, aby mohla vzniknout výstava „Dřevěná hračka, tradice Euroregionu Krušnohoří”, která byla ve čtvrtek zahájena ve středisku Vysoké školy finanční a správní v Mostě. Na výrobě hraček se podílelo všech 170 dětí, které mosteckou základní školu navštěvují.

Na výrobě 230 exponátů mají zásluhu všichni

„Vyrobili jsme zhruba 230 hraček,” sdělila Jana Tykalová, jedna z pedagožek, pod jejichž vedením děti tvořily. Na výstavě jsou k vidění různorodé hračky z přírodních materiálů, obrázky a vánoční ozdoby. Výstava vznikla ve spolupráci s informačním centrem Europe Direct Most, je ke zhlédnutí v aule VSFŠ Most, o. p. s. Potrvá do 20.ledna 2012 a je přístupná veřejnosti v pracovní dny od 8 do 16.30 hodin.

A jak hračky vznikaly? „Na rozdíl od tradičních soustružených krušnohorských hraček šlo o výrobu z neopracovaného dřeva. Jednotlivé kusy dřeva děti spojily drátky nebo slepily tavnou pistolí, používaly i korálky. Většinou šlo o výrobu zvířátek. Nejvíce se podařil koník, netopýři, myšky, závěs s hračkami a skřítci. Jedním z výrobků byl dřevěný betlém doplněný keramickými figurkami,” popsala Jana Tykalová.

Hračky děti vyráběly v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností od začátku září. Některé děti zhotovovaly hračky i doma. Hračky vznikaly i v rámci projektového dne ,, Horníci a jejich přátelé“, který se konal 25. října. Projektový den byl koncipován jako vandr po Krušnohoří a děti se při něm teoreticky i prakticky seznamovaly s tradičními krušnohorskými obory a řemesly. Jedno ze stanovišť byla také praktická výroba hraček.

„V naší škole se již několik let věnujeme výchově dětí ke vztahu ke kulturně historickému dědictví formou projektového vyučování. Začali jsme nejbližším okolím a realizovali jsme dlouhodobý projekt Poznávejme Mostecko. Každá třída v příslušném ročníku poznávala jedno místo na Mostecku. V dalším navazujícím projektu se žáci proměnili ve skřítky a démony Krušných hor,” vysvětlila učitelka.

Spolupráce s Oblastním muzeem v Chomutově

V současné době probíhá na škole projekt Hledáme tradice a objevujeme svět Krušných hor. Tento projekt ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově má několik etap a jedním z jeho výstupů je právě probíhající výstava dřevěných hraček.

Výroba hraček má v Krušnohoří velkou tradici. Krušným horám se říkalo Vánoční země, protože se zde vyráběly hračky pro děti a vánoční předměty, například vánoční pyramidy s použitím dřeva, cínu a plechu, lustry, světlonoši jako anděl, horník, Turek, vojáci, a louskáčci či kouřníci.

Běžně se také vyráběly figurky na motivy biblických příběhů. Dalším častým námětem jsou statky, lovecké scény a zoologická zahrada. V Krušných horách se také vyráběly hračky na kolečkách, stolní hry a dřevěné stavebnice.

„I naše děti vyráběly dřevěné stolní hry šachy, člověče, nezlob se, pexeso, domino, puzzle. Nešlo o to vyrábět repliky historických hraček; to nám ani naše technické vybavení a umění neumožnilo.Výstava hraček je ohlasem na Ströherskou sbírku, jejíž předměty pocházejí většinou ze saské části Krušných hor. Sbírku věnovala Dr. Erika Pohl-Ströherová městu Annaberg Bucholz v roce 2006. Část této sbírky je vystavena v Oblastním muzeu v Chomutově v expozici Svět Krušných hor a děti ji navštívily,” uzavřela Tykalová.