Nová turistická sezona se zdá být ještě daleko, ale návštěvníci deseti hradů a zámků v České republice se už nyní mohou těšit na patřičné oživení prohlídek. Na severu Čech se do nového projektu s názvem Otevřete 13. komnatu zapojí z Ústeckého kraje zámek v Děčíně a hrad Grabštejn v Libereckém kraji.

Bez chrlení letopočtů a aerobiku hlavy

Co je cílem projektu? Organizátoři projektu vzkazují turistům: Nenecháme Vás nadále otravovat takovými nezáživnými zlozvyky průvodců, jako je chrlení stovek letopočtů či automatický aerobik, při kterém turista bezmyšlenkovitě otáčí hlavu od obrazu k obrazu podle toho, kam znuděný průvodce zrovna upažuje svoji ruku. Místo toho nabízíme zábavu, tajemno a rovnocenné partnerství mezi průvodcem a návštěvníkem.

To jsou vskutku nadějně znějící sliby organizace cestovního ruchu Zlatý pruh Polabí, z jehož iniciativy projekt vznikl.

„V loňském roce jsme uspěli s žádostí o podporu našeho projektu v rámci Integrovaného operačního programu, vyhlašovaného ministerstvem pro místní rozvoj. Po přípravné fázi letos ukážeme naše záměry turistům v praxi,“ říká Pavel Hlaváč, ředitel Zlatého pruhu Polabí o.p.s., a dodává: „Jsme rádi, že v projektu financovaném z fondů Evropské unie našli společnou řeč zástupci památek státních, které sdružuje Národní památkový ústav, soukromých, městských a dokonce i jeden objekt církevní.“

Start obstarají hradozámecké slavnosti v květnu

Projekt startuje oficiálně 5. května velkolepě pojatou slavností Třináctá komnata, která se ve stejném termínu odehraje na všech deseti zúčastněných objektech na zámcích Děčín, Chlumec nad Cidlinou, Kačina, Kozel, Loučeň, Slatiňany, na hradech Grabštejn, Kost, na Slezskoostravském hradě a v klášteře Broumov.

Při zahajovací slavnosti první květnovou sobotu poprvé předstoupí před návštěvníky památek všech 10 tajemných postav, na každém objektu jedna vždy ta, která vychází konkrétně z jeho dějin či tradovaných pověstí.

Právě na historických a mnohdy záhadně působících postavách v rolích kostýmovaných a po všech stránkách netradičních průvodců je celý projekt postaven.

„Už u brány zámku před vás nepředstoupí žádný student s navrčenými letopočty. Na jeho místě bude stát postava z minulosti hradu či zámku v atraktivním kostýmu. Pozve vás na interaktivní a svým pojetím vskutku zábavnou hodinovou rodinnou hru, při níž budete formou tajenkového rébusu řešit jistou historickou záhadu. A jen tak mimoděk během prohlídky poznáte na moderně dávkovaných datech z životního příběhu, jak zajímavý hrdina se to vlastně stal vaším průvodcem,“ vysvětluje Jiří Senohrábek ze Zlatého pruhu Polabí.

V Děčíně bude čekat Zikmund z Vartenberka

V Děčíně vás možná lehce vyleká Černý rytíř, jinak Zikmund z Vartenberka, dosti bezpáteřný bojovník na straně husitů i v armádách jejich protivníků podle toho, odkud mu zrovna kynul větší prospěch. Již nyní se můžete na internetových stránkách otevrte13komnatu.cz u této historické postavy přečíst:

„Jen pár kilometrů před místem, kde tok Labe na své věčné cestě k severním mořím opouští českou zemi, se na skále hned nad řekou a stejnojmenným městem vypíná zámek Děčín, místo s pohnutou minulostí. Bílá fasáda ostře kontrastuje s pláštěm toho pána, jenž zámek svým pozemským působením navždy poznamenal: Jmenoval se Zikmund, přídomkem z Vartenberka, ale lidé mu tu dnes neřeknou jinak, než Černý rytíř.

Tak vypočítavého pána svět snad nikdy neviděl! V časech ukrutných husitských válek dokázal umně převlékat svůj plášť, na jehož jedné straně byl kříž a na druhé kalich, jak známo dva symboly dvou znepřátelených stran. Černý rytíř neváhal přidávat se se zbraní v ruce střídavě k té či oné, podle toho, která zrovna měla navrch. Hlavně když z toho něco káplo! A že dokázal nashromáždit pořádné jmění! Do jeho družiny se přidávalo hodně smělých mužů, kteří slyšeli předem cinkat zlaťáky. Jenže ten, kdo byl včera přítelem, se díky neustálému lavírování Černého rytíře mohl stát už nazítří jeho nepřítelem. Až vás Černý rytíř zláká na svůj děčínský zámek na hostinu, mějte se na pozoru. Sice se na vás bude téměř s určitostí smát, ale jídlo, které vám podá, může být otrávené…

Svatá Barbora přivítá návštěvníky Grabštejna

Na hradě Grabštejn se vás ujme svatá Barbora, patronka hradní kaple. A jak tu stránky projektu uvádějí?

„Když ještě střežil zemskou hranici s Žitavskem, žádný nepřítel neměl prakticky šanci projít tudy a ohrozit českou zemi. Z věže, která má dnes nezaměnitelnou kruhovou báň, byl vidět každý podezřelý pohyb na kilometry daleko, takže bylo vždy dost času zažehnat nebezpečí. Vojsko na tomto hradě vydrželo ještě déle než panstvo není to ještě ani čtvrtstoletí, co odtud odešel poslední z vojáků.

Po letech vojenských šarvátek a násilí zavládl na hradě Grabštejn mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou svatý klid. A to doslova. V mírových dobách opět promlouvá k vnímavým poutníkům hlas svaté Barbory, patronky přenádherné hradní kaple. Tahle ctnostná panna si vytrpěla v dřívějších dobách své, stejně jako hrad samotný: Vlastní otec jí pro její víru připravil peklo na zemi věznil ji, mučil a nakonec i vlastní rukou sťal. Na její čisté duši se ale mnohá utrpení nijak nepodepsala. Ti, kterým se zjevila, vyprávějí o příjemné energii, která z ní sálá. V opravdu velkých hříšnících prý ale probouzí tváří v tvář pocit viny, jenž dokáže být údajně mučivě skličující. Setkání s ní tak funguje jako spolehlivý test na zvážení vlastních vin. Ve svém vlastním zájmu byste ho měli podstoupit dřív, než bude pozdě…“

Po poznání sedmi památek otevřete 13. komnatu

Mezi prohlídkami s tajemnou postavou na deseti historických objektech existuje spojovací nit. Má formu cesty za odhalením tajemství třinácté komnaty. Navštívíte-li minimálně sedm z deseti hradů a zámků, a nasbíráte tak potřebných sedm klíčů, pak se vám na vámi vybraném hradu či zámku otevře jeho 13. komnata s do té doby pečlivě střeženým tajemstvím. „Třináctá komnata je už z podstaty svého označení místností, kam se jiný návštěvník, než úspěšný absolvent naší rodinné hry, nemá šanci dostat. Už tedy její holé stěny budou nevšedním zážitkem. Co tyto zdi ukrývají, pochopitelně nemůžeme prozradit ani v nejmenším,“ řekl Jiří Senohrábek. K nasbírání potřebných sedmí klíčů máte 16 měsíců od návštěvy prvního z nich…

Nechcete čekat až do května? V roli pilota projektu je středočeský zámek Loučeň, kde bílá paní přivítala první návštěvníky v sobotu 14. ledna. Prohlídky s ní zde budou do konce března každý víkend, od dubna pak v termínech, které postupně najdete na internetových stránkách www.otevrte13komnatu.cz.

PROJEKT „OTEVŘETE 13. KOMNATU“

Interaktivní prohlídky s tajemnou postavou na 10 českých hradech a zámcích

Kompletní start projektu: 5. května

První tajuplné prohlídky: všechny zimní víkendy na zámku Loučeň, premiéra se uskutečnila 14. ledna

Zapojené objekty a jejich tajuplní průvodci: Klášter Broumov Loupežnický synek Lotrando, Zámek Děčín Černý rytíř (Zikmund z Vartenberka), Hrad Grabštejn Svatá Barbora, Zámek Chlumec nad Cidlinou Hrabě šprýmař (Oktavián Kinský), Zámek Kačina Hraběcí duch Rudla, Hrad Kost Kat Heřman, Zámek Kozel Skřet Radouš, Zámek Loučeň Bílá paní, Zámek Slatiňany Žokejka Lata Brandisová, Slezskoostravský hrad v Ostravě Lotr Jáchym Zahozenec

www.otevrte13komnatu.cz