Město Žatec má první starostku ve své historii. Zdeňka Hamousová je ve funkci dva roky, tedy v polovině funkčního období.

Jak byste Vaše působení zhodnotila?
Jedná se o subjektivní názor, se kterým se nemusí někteří ztotožňovat. Snažím se vést město i úřad ve věcné konkrétní rovině, se snahou o efektivnost a průhlednost.

Co si myslíte, že se povedlo?
Podařilo se nám zrealizovat a dokončit finančně poměrně náročné investiční akce, dosáhnout znatelné finanční úspory při stavbě koupaliště včetně sauny. Celkem se nám daří prezentace Žatce na různých odborných i společenských úrovních s cílem přivést do města návštěvníky. Dva roky za sebou získal Žatec 2. místo v Ústeckém kraji v hodnocení Město pro byznys, 1. místo v soutěži o regeneraci městské památkové rezervace. Tato ocenění také určitým způsobem vypovídají o „našlápnutém" trendu. Vhodně jsme zvolili postup při obhajobě potřebnosti nemocnice, byli jsme impulzem řetězu reakcí dalších měst a nemocnic.

A co se naopak nepovedlo?
Týdně se nepovede spousta drobných věcí, které se ale skládají do dalšího významu. Mrzí mě rychlé kritické úsudky bez znalosti důvodů, typově jsem založená na komunikaci a předávání informací všem zainteresovaným. To se mi asi zcela nedaří. Město by mělo být funkční mechanizmus různých složek a ta propojenost funkčnosti a systémovost na všech stupních to je těžké. Také se nám nepovedlo získat některé dotace, nebývá shodné vnímání priorit.

Je něco, co vás ve funkci starostky překvapilo ať již příjemně nebo nepříjemně?
Překvapila mě neochota některých lidí ke vzájemné komunikaci.

Jste v polovině funkčního období co byste ještě chtěla stihnout do jeho konce?
Stíhat můžeme v rámci možností investičního rozpočtu, který na další dva roky není vůbec vysoký. Připravujeme projekty na další programové období, kdy bude možné čerpat dotace z EU. Doufám, že stihneme významně pokročit při zápisu Žatce na seznam památek UNESCO.

Počítáte s tím, že budete kandidovat v komunálních volbách i v roce 2014? A ucházet se opět o funkci starostky?
V této věci zatím nemám jasno, mám dost ráda svoji původní profesi a se svým pracovištěm udržuji kontakty.

Nedávno jste neúspěšně kandidovala do krajského zastupitelstva jak byste toto zhodnotila?
Neúspěch byl v tom, že uskupení, za které jsem kandidovala nezískalo potřebných pět procent pro zisk mandátů v krajském zastupitelstvu. Jinak jsem mezi žateckými kandidáty měla pro mě poměrně slušný výsledek.

Máte nějaké vyšší politické ambice, třeba do Parlamentu ČR?
Vzhledem k tomu, že nejsem člen žádné politické strany, nemám politické ambice. I k práci na radnici se snažím přistupovat věcně.

Děkuji za rozhovor