Česká obchodní inspekce (ČOI) udělila pokuty provozovatelům benzínových pump v Žatci a Ročově. Kontrolní odběry ukázaly, že parametry prodávaného benzínu a nafty nebyly v souladu s normami.

K odběru nevyhovujících vzorků došlo už loni v březnu, oba provozovatelé pump se proti sankcím odvolali. Teprve nyní jsou pokuty pravomocné a ČOI je zveřejnila.

Ročov
provozovatel: Spinel Trade
výše pokuty: 100 tisíc korun
prohřešek: benzín Super nevyhověl ve dvou parametrech, motorová nafta v jednom
datum odběru: 12. března 2013
Žatec, Pražská ulice:provozovatel: SILMET Příbram
výše pokuty: 20 tisíc korun
prohřešek: směsná nafta nevyhověla v jednom parametru 
datum odběru: 12. března 2013

Pumpě v Ročově na Lounsku vyměřila pokutu 200 tisíc korun, inspekce ji pak snížila na 100 tisíc. Podle ČOI nesplňoval v celkem třech parametrech jakostní požadavky benzín Super a nafta. Prohřešky inspekce vyhodnotila jako závažné. „Takto závažné odchylky mohou již ovlivnit správný chod motoru automobilů zákazníků, kteří tyto pohonné hmoty zakoupili," uvedl Vlastimil Turza, který je pověřen řízením ČOI.

Inspekce zakázala pumpě prodej 1600 litrů nafty. Přihlédla k majetkovým poměrům provozovatele pumpy, který vykazoval dluhy přes milion korun a záporný výsledek hospodaření, a pokutu mu snížila ze 200 na 100 tisíc korun. Argument, že i snížená pokuta je pro provozovatele pumpy likvidační, ČOI po jeho odvolání zamítla.

Inspekce vyměřila také pokutu benzínové pumpě v Žatci při výjezdu na Bezděkov. Loni v březnu kontroloři odebrali na stanici směsnou naftu, laboratorní rozbory ukázaly, že v jednom parametru jakosti těsně nevyhověla normám. Provozovatel pumpy se proti pokutě ve výši 20 tisíc korun odvolal. Argumentoval, že odchylka od norem byla zcela nepatrná. Vysvětloval, že k ní zřejmě došlo tak, že v odebraném vzorku byly ještě zbytky normální nafty z potrubí od nádrže, která se před tím k prodeji běžné nafty využívala. Po prvním zavezení této nádrže směsnou naftou byl prý první odběr proveden čirou náhodou kontrolory ČOI. Inspekce odvolání provozovatele žatecké pumpy odmítla s tím, že šlo z jeho strany o porušení provozních předpisů.