Koledníci Tříkrálové sbírky z liběšické farnosti už také vyrazili do různých koutů regionu. Během příštích dní navštíví desítky míst Lounska a Žatecka. Tříkrálová sbírka probíhá také na Podbořansku. Sbírku, která patří mezi největší charitativní projekty u nás, pořádá každoročně Charita Česká republika. Do ulic obcí a měst vychází v celé republice více než 14 tisíc kolednických skupinek, což je přibližně 50 000 dobrovolníků. V regionu jde výtěžek například na charitní šatník, nákup sportovních her pro děti nebo na školnípomůcky pro sociálně slabé.