Kromě bohatého kulturního programu a trhů se návštěvníci mohli podívat na betlémy a seznámit se s vánočními zvyky dřívějších obyvatel, například Schwarzenbergů. K vidění byla také tradiční řemesla.