Areál společnosti AGS Astra v dražbě, která se konala v minulých dnech, prodán nebyl.

Na návrh správce konkurzní podstaty AGS Astra se dražil v kladenské aukční síni Real satis.

„Areál vydražen nebyl. Sice se objevil zájemce, ale neučinil nejnižší podání. Budeme jednat s konkurzním správcem, zda se dražba bude opakovat,“ řekla Deníku Tereza Hamplová se společnosti Real satis.

Předmětem dražby byl soubor nemovitého a movitého majetku AGS ASTRA, akciové společnosti, která je v likvidaci. Nejnižší podání činilo 15 milionů korun. Ještě před několika lety byla žatecká společnost AGS Astra jednou z největších stavebních firem v regionu. Podnik ale skončil, soud na něj prohlásil konkurz. Správce konkurzní podstaty rozhodl o dražbě areálu firmy. Dražil se jak areál společnosti mezi Žatcem a Velichovem, tak i movitý majetek firmy. Například auta, nářadí, nábytek či kancelářské vybavení.

Znaleckým posudkem byla hodnota nemovitého majetku oceněna na 16,8 milionu korun, movitý majetek byl ohodnocen na sto tisíc korun.

Areál společnosti AGS Astra stojí na místě bývalého lomu, firma jej využívala od roku 1975. V současné době jsou některé budovy v areálu, například sklady, truhlárna či garáže, pronajaté.