Město Žatec má přes dva týdny nového starostu Aleše Jelínka. Jeho zvolení vyvolalo mezi lidmi velké emoce, kritizuje se hlavně jeho spolupráce (jako člena Strany svobodných občanů) s komunisty. S prací na radnici se seznamuje, je hodně pracovně vytížený, s novináři komunikuje zatím minimálně. Deníku odpověděl mailem na několik otázek.

Jaké máte pocity po prvních dnech v práci? Co vás překvapilo, ať už po pozitivní či negativní stránce? Co jste na postu starosty už řešil?
Pocity jsou různé. Postupně komunikuji s jednotlivými zaměstnanci radnice a snažím se velmi rychle zorientovat, tak aby práce nestála a nenarušil se běžný chod úřadu. Své nové práci se nejen já věnuji naplno, uvědomujeme si totiž, že dobrý start je základem nejen úspěšného podnikání. Tak to funguje jednoduše řečeno všude. Za tu krátkou dobu, co jsem ve funkci starosty, se nenašlo příliš mnoho věcí, které by mě vyloženě překvapily. Nyní řešíme například dokončení rekonstrukce Dukelské ulice.

Jak vnímáte protesty proti Vám? Tedy demonstraci a protestní petici? Sledujete to?
Právo na demonstraci a petici vnímám jako důkaz demokracie v naší zemi. Žatec není jediným městem, kde skupina občanů dává najevo svou nespokojenost s novým složením jejich radnice. Je mi však líto, že je na těchto akcích zpochybňován výsledek demokratických voleb. Je proto potřeba přesvědčit občany, aby se voleb účastnili v mnohem větším počtu a nedocházelo tak k případným křehkým a pro někoho diskutabilním koalicím.

Jak vidíte spolupráci s opozicí v Žatci? Už jste jednali například o obsazení zbylých dvou míst v radě města?
Od samotného začátku jsme navrhovali ne zcela běžné složení rady města, které nekopíruje „vládnoucí" koalici. Tím jsme jasně dali najevo svou vůli a skutečnost, že nechceme nikoho stavět do opozice a chceme spolupracovat s každým, jehož prioritou je lepší žití v našem městě. Jednání o obsazení zbylých dvou radních probíhají neustále a věříme, že budou úspěšná a povedou ke spolupráci ve prospěch našich občanů.

Chystáte s ČSSD a KSČM nějaké programové prohlášení, co by se za čtyři roky mělo v Žatci udělat?
Považujeme za důležité, abychom měli společné cíle definované ve společném programovém prohlášení, které je průřezem předvolebními programy koaličních stran. To již vzniklo, a to s konkrétními čtrnácti body. S jednotlivými kroky, jak je chceme naplňovat, seznámíme veřejnost postupně. Zásadní je pro nás kontrola plánování investic. Dále bychom se chtěli věnovat podpoře zkvalitnění služeb městské nemocnice včetně pokračování v její modernizaci. (kompletní prohlášení čtěte níže - pozn. red)

Co jsou další priority?
Jako svou prioritu vnímáme také zlepšení chodu Žatecké teplárenské. Chceme také navýšit počet míst v mateřských školách, zatraktivnit okrajové části města. Velký důraz položíme také na přidružené obce, a to směrem ke zlepšení jejich žití, a větší podporu kulturního a sportovního života.

Jak hodláte skloubit vaše podnikání a vedení města? Jde to časově zvládnout? Nemůžete se dostat do střetu zájmu?
Mé podnikání vede již delší dobu zkušený tým, který pracuje samostatně. Ten je schopen profesionálně a plnohodnotně pokračovat v práci bez mého osobního přičinění.

Děkuji za rozhovor.

Programové prohlášení koalice na období 2014 - 2018

Nynější vedení Žatce zveřejnilo 16 bodů ve fungování města, na které by se v nejbližších čtyřech letech chtělo zaměřit

Žatec - Rozvoj centra města, veřejná internetová výběrová řízení, lepší hospodaření městských společností nebo úprava veřejných ploch ve spádových vesnicích. To jsou některé priority nově vzniklé koalice na žatecké radnici. Ta zároveň plánuje stavět nová parkoviště, zřídit tábořiště a autokemp a více rekonstruovat ulice na úkor „zbytečných projektů a akcí".

1) Vhodně stanoveným nájemným v nebytových prostorech v majetku města vrátit život na náměstí. Rozvojem turismu, efektivním využíváním kulturních a sportovních zařízení oživit ulice, parky a sportoviště.

2) Zaměření se na projekty, které svými provozními náklady nebudou významně zatěžovat městský rozpočet. To se týká i projektů, které by mohly být financovány z dotačních titulů. U realizovaných projektů využívat dotovaná pracovní místa.

3) Jsme pro udržení nemocnice její rozvoj, modernizaci a zkvalitňování zdravotnické péče. Jsme pro zachování 100% podílu ve společnostech zřizovaných městem.

4) Monitorováním demografického vývoje zajistíme dostatek míst v mateřských školkách. Za tímto účelem vytipujeme a připravíme potřebné prostory.

5) Prostřednictvím veřejných internetových výběrových řízení výběrová řízení zprůhledníme. Zamezíme tím ovlivňování veřejných zakázek a snížení ceny díla. Na úřední desce města budeme zveřejňovat vyhlášená výběrová řízení, seznam přihlášených uchazečů, pořadí firem vzešlé z výběrového řízení, členy výběrových komisí. Budeme zveřejňovat smlouvy, které byly v rámci veřejných zakázek uzavřené.

6) Zlepšíme hospodaření společností městem zřízených. Prověříme, popřípadě zajistíme svoz tuhého domovního odpadu Technickými službami města Žatec. Pokud se tomu tak stane, je předpoklad snížení cen za likvidaci odpadu.

7) Odstraníme problémy s parkováním v městských ulicích, a to výstavbou nových parkovišť a podporou výstavby garážových dvorů. Kvalifikovaným způsobem posoudíme, zda je za stávajících podmínek možné navýšit kapacitu parkovacích míst (jednosměrné ulice) a zvýšit tak i bezpečnost silniční dopravy.

8) Upřednostníme rekonstrukci komunikací před financováním zbytečných projektů a akcí. Důslednou kontrolou a vhodným nastavením smluv zamezit devastaci komunikací v majetku města.

9) Prioritou Městské policie Žatec musí být kontrola a vymáhání dodržování obecně závazných vyhlášek, služba pro občany, ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti občanů.

10) Vynaložíme úsilí a prostředky na úpravu okrajových částí města pro účely volnočasových aktivit. Pokud to vlastnické vztahy umožní, vytvoříme bezpečnou a dostatečně dlouhou in-line trasu. Oprava a úprava střelnice.

11) Podpoříme rekonstrukci budov v historickém centru města. Mimo podpory využijeme i zákonných prostředků k tomu, aby majitelé chátrající stavby opravili.

12) Zajistíme zpracování a realizaci návrhů na úpravu veřejných ploch v obcích Bezděkov, Radíčeves, Záhoří, Velichov, Milčeves.

13) Za účelem přilákání nové skupiny turistů zatraktivníme část břehů řeky Ohře, a to podporou nebo výstavbou tábořiště, autokempu. Finančně podpoříme mládežnické sportovní kluby navýšením celkového příspěvku až do výše 50% z prostředků získaných v rámci odvodů z loterií a jiných podobných her.

14) Pro volnočasové aktivity zpřístupnit školní sportoviště mládeži.

15) Budeme zajišťovat bezbariérovost MHD a města.

16) Zřídíme tzv. „mobilního úředníka" pro pomoc seniorům a tělesně postiženým a bezplatné základní právní poradenství.