Vánoční svátky jsou časem návštěv, při kterých nechybí přípitek se skleničkami alkoholu. Stejně tak jako konec roku. Ale pozor. I malé množství alkoholu u řidiče auta je bráno jako velký prohřešek a hrozí za to nemalé sankce. A to včetně odebrání řidičského průkazu.

Podle českých zákonů a policejních předpisů jsou důležité dvě hranice obsahu alkoholu - 0,24 promile a 1 promile. Pokud řidič nadýchá do 0,24 promile, policista věc zdokumentuje. „Pokud se dokáže požití alkoholu před jízdou, věc se oznámí do správního řízení příslušnému městskému úřadu jako přestupek, v opačném případě se odloží," sdělil Jiří Král, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR v Lounech.

Pokud policista řidiči nedokáže požití alkoholu, „nic" se neděje. Ale pozor. Tuto hladinu, 0,24 promile, nadýchá podle modelů muž s váhou 90 kilogramů už po jednom desetistupňovém pivu. Pokud si dá velkého panáka nebo dvanáctku, nadýchá víc.

Do jednoho promile? Pořádný problém!

A pak má problém. Řidič musí počítat s pokutou a s tím, že na čas přijde o řidičský průkaz. „Pokud je u řidiče zjištěna hodnota alkoholu vyšší než 0,24 promile a nižší než 1,00 promile, věc se zpracuje a oznámí do správního řízení jako přestupek. Za ten se ukládá pokuta od 2500 do 20 tisíc korun a zákaz řízení všech motorových vozidel od šesti měsíců do jednoho roku. Dále musí řidič na přezkoušení ze znalosti dopravních předpisů před vrácením řidičského oprávnění," sdělil J. Král.

Policisté, pokud zastaví řidiče, který požil alkohol či jinou návykovou látkou, tuto věc nikdy neřeší na místě pokutou. Věc jde vždy do správního řízení a řeší ji pak městský úřad.

Pokud se ale zjistí víc než 1 ‰, řidič spáchal trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Věc pak řeší soud. „Pak záleží na rozhodnutí soudu, jaký trest uloží. Většinou to bývá peněžitý trest a zákaz řízení, popřípadě podmínečný trest odnětí svobody. Škála trestů je mnohem pestřejší, zákaz řízení však může být až na 10 let," vysvětlil J. Král.