Podle Kohoutka všichni předsedové soudů měli k osmé hodině ranní pokyny jak postupovat a po deváté hodině se setkají s řediteli věznic působících v jejich okrese. "Prioritou je okamžitě zajistit prověření použití amnestie u osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Rozhodovat se o jednotlivých případech bude většinou ve věznicích, bez ohledu na pracovní dobu soudců a administrativních pracovníků," uvedl Kohoutek.

Čtěte také: Kauza soudce Berky se rozplyne v amnestii!

Ti, na které se vztahuje amnestie, obdrží po krátkém jednání usnesení, že odsouzený je účasten amnestie prezidenta republiky a promíjí se mu zbytek nevykonaného, nepodmíněného trestu odnětí svobody. Odsouzený a přítomný státní zástupce musí prohlásit, že se na místě vzdávají práva stížnosti. Nelze vyloučit ani to, že bezdomovec nebude chtít opustit teplé vězení a ponechá si právo stížnosti, nebo vznese stížnost a bude moct v teple vězení zůstat.

Počty amnestovaných, kteří budou propuštěni během středy, budou známé během dopoledne.

Kromě prioritního rozhodování o propuštění vězňů z věznic také musí soudy prověřit, zda se nevztahuje amnestie také na osoby ve vazbě v souvislosti s čl. II amnestie. Ve spolupráci s věznicí soudy prověří, zda jsou nezrealizovaná nařízení výkonu trestu odnětí svobody, na která dopadají příslušná ustanovení amnestie. Pokud takové osoby zjistí, musí odvolat příkaz k dodání do věznice.

Soudy také musí prověřit vydané příkazy k zatčení, zda se i na ně nevzathují některé články amnestie. Pokud takovou osobu zjistí, okamžitě odvolají příkaz k zatčení.

Z Drahonic propustí skoro polovinu vězňů,
z Nového Sedla téměř třetinu

Policie u obou věznic posílila hlídky, více v okrese kontroluje nádraží či restaurace.

Amnestie prezidenta republiky se výrazně dotkne obou věznic v okrese Louny – věznice Drahonice na Podbořansku a Nové Sedlo na Žatecku. Z obou by mělo být v nejbližších dnech propuštěno 239 odsouzených. Toto číslo se ale ještě může změnit, u každého případu rozhodnou soudci Okresního soudu v Lounech. Ti spolu se státními zástupci „úřadují" přímo ve věznicích.

V Novém Sedle si odpykává trest 421 odsouzený, propuštěno má být 126 z nich. Tedy téměř třetina. Drahonice opustí 113 z 296 vězňů, skoro polovina. Vyplývá to ze včerejších údajů Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.

V souvislosti s velkým propouštěním vězňů spustila Policie ČR v okrese Louny mimořádná opatření. Například v Drahonicích a Novém Sedle posílila hlídky. „Policisté budou dále monitorovat situaci hlavně na dopravních tazích, nádražích, restauracích a podobně," sdělila Jaromíra Střelcová, lounská policejní mluvčí.

Obě věznice patří mezi „lehčí"

Věznice v Drahonicích a Novém Sedle slouží k výkonu trestu odnětí svobody pro muže zařazené do druhé „nejlehčí" kategorie – dozor. V Drahonicích je i devět desítek odsouzených v nejnižší kategorii dohled, kteří mají udělené tresty za menší prohřešky.

V Česku jsou věznice čtyř kategorií – s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou. V Ústeckém kraji je celkem šest věznic, včetně dvou vazebních v Teplicích a Litoměřicích.