Na nedostaky upozorňuje analýza vypracovaná Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Její závěry projednají žatečtí zastupitelé na svém jednání v tomto týdnu.

Terénní sběr dat proběhl od listopadu do ledna, autorky dokumentu Zuzana Korecká a Tereza Smékalová čerpaly z pěti desítek rozhovorů s úředníky, zástupci neziskových organizací, ale i obyvateli v částech města, kde se nacházejí domy s vyšším podílem lidí ohrožených sociálním vyloučením.

Analýza přináší zjištění v oblasti bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, zadluženosti, sociálních služeb a zdraví. „Jedná se o popis situace ve městě právě z pohledu ohrožení obyvatel sociálním vyloučením,“ uvedly autorky.

Nový kontejner na třídění kovů v lounské ulici Kosmonautů
V ulicích Loun se objevily nádoby na drobný kovový odpad

Upozorňují například na nedostatečné možnosti bydlení umocněné přílivem pracovníků do továren v Žatci a okolí. „Nová pracovní místa ovlivnila složení klientely ubytoven. Zaměstnanci firem z nich zcela vytlačili osoby pobírající dávky hmotné nouze. Lidé ohrožení sociálním vyloučením pak nacházejí bydlení především v nájemních bytech. Jejich soukromí vlastníci je pronajímají za zhoršených hygienických podmínek, přesto jsou ceny nájemného vysoké,“ stojí v dokumentu, jenž upozorňuje, že by město mělo přispět ke snížení počtu lidí bydlících v nájemných bytech takzvaných obchodníků s chudobou.

Z věznice startovní bydlení

Pomoci by k tomu mohlo startovní bydlení. Město s ním počítá v bývalé posádkové věznici, nedávno si nechalo zpracovat studii.

Na přestavbu roky nevyužívaného objektu v ulici Obránců míru chce město získat dotaci. Zpracování analýzy a spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování umožní čerpání peněz ze tří evropských fondů. „Monitorovací výbor agentury rozhodl o výběru Žatce ke spolupráci v rámci koordinačního přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Hlavním cílem spolupráce bude nastavení strategického rámce pro následné čerpání evropských zdrojů na kýžené změny ve městě,“ vysvětlil ředitel agentury David Beňák. Ta funguje od roku 2008 a jejím prostřednictvím pomáhá stát městům a obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Lukáš Šimandl vytvořil pro televizi Seznam seriál plný bojového umění Blbej den.
Blbej den? V novém seriálu žateckých filmařů se sešla špička bojového umění

Analýza se má stát základem pro zpracování strategického plánu Žatce pro sociální začleňování. „Je prvním dokumentem zpracovaným takzvaně pohledem zvenku. Výzkumníci nebyli při mapování a popisu situace zatíženi místní znalostí a vlastními zájmy,“ připomněla vedoucí odboru sociálních věcí žatecké radnice Kamila Sulíková.

Autorky analýzy upozorňují také na sníženou dostupnost zdravotní péče, na kterou si někteří lidé stěžovali. Situace v oblasti zubařů, praktických lékařů a praktických lékařů pro děti by se podle nich mohla ještě zhoršit, a to vzhledem k důchodovému věku řady doktorů, kteří v Žatci ordinují. Naopak sociální služby ve městě jsou podle nich na dobré úrovni.