Na nedostaky upozorňuje analýza vypracovaná Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Její závěry projednají žatečtí zastupitelé na svém jednání v tomto týdnu.

Terénní sběr dat proběhl od listopadu do ledna, autorky dokumentu Zuzana Korecká a Tereza Smékalová čerpaly z pěti desítek rozhovorů s úředníky, zástupci neziskových organizací, ale i obyvateli v částech města, kde se nacházejí domy s vyšším podílem lidí ohrožených sociálním vyloučením.

Analýza přináší zjištění v oblasti bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, zadluženosti, sociálních služeb a zdraví. „Jedná se o popis situace ve městě právě z pohledu ohrožení obyvatel sociálním vyloučením,“ uvedly autorky.

Upozorňují například na nedostatečné možnosti bydlení umocněné přílivem pracovníků do továren v Žatci a okolí. „Nová pracovní místa ovlivnila složení klientely ubytoven. Zaměstnanci firem z nich zcela vytlačili osoby pobírající dávky hmotné nouze. Lidé ohrožení sociálním vyloučením pak nacházejí bydlení především v nájemních bytech. Jejich soukromí vlastníci je pronajímají za zhoršených hygienických podmínek, přesto jsou ceny nájemného vysoké,“ stojí v dokumentu, jenž upozorňuje, že by město mělo přispět ke snížení počtu lidí bydlících v nájemných bytech takzvaných obchodníků s chudobou.

Z věznice startovní bydlení

Pomoci by k tomu mohlo startovní bydlení. Město s ním počítá v bývalé posádkové věznici, nedávno si nechalo zpracovat studii.

Na přestavbu roky nevyužívaného objektu v ulici Obránců míru chce město získat dotaci. Zpracování analýzy a spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování umožní čerpání peněz ze tří evropských fondů. „Monitorovací výbor agentury rozhodl o výběru Žatce ke spolupráci v rámci koordinačního přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Hlavním cílem spolupráce bude nastavení strategického rámce pro následné čerpání evropských zdrojů na kýžené změny ve městě,“ vysvětlil ředitel agentury David Beňák. Ta funguje od roku 2008 a jejím prostřednictvím pomáhá stát městům a obcím, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Analýza se má stát základem pro zpracování strategického plánu Žatce pro sociální začleňování. „Je prvním dokumentem zpracovaným takzvaně pohledem zvenku. Výzkumníci nebyli při mapování a popisu situace zatíženi místní znalostí a vlastními zájmy,“ připomněla vedoucí odboru sociálních věcí žatecké radnice Kamila Sulíková.

Autorky analýzy upozorňují také na sníženou dostupnost zdravotní péče, na kterou si někteří lidé stěžovali. Situace v oblasti zubařů, praktických lékařů a praktických lékařů pro děti by se podle nich mohla ještě zhoršit, a to vzhledem k důchodovému věku řady doktorů, kteří v Žatci ordinují. Naopak sociální služby ve městě jsou podle nich na dobré úrovni.