Jít v sobotu do školy… Pro většinu školáků nepředstavitelné, ovšem ne pro 28 žáků Základní školy J. A. Komenského v Lounech.

Právě v sobotu 18. února skládali zkoušky na certifikáty YLE University of Cambridge ESOL (English for speakers of other languages). Tato škola je jedinou základní školou v republice, která je držitelem statutu přípravného centra University of Cambridge ESOL, pod záštitou Akcent International House Prague.

Velkou výhodou je to, že děti nemusejí již jezdit skládat zkoušky do Prahy, ale budou je absolvovat právě na této škole. Odpadá tak stres z cestování a z neznámého prostředí.

Zkoušející ze zkušebního centra pro cambridgeské zkoušky z angličtiny Akcent International House Prague jsou odborně velmi zdatní a vyškolení právě na této světově uznávané britské univerzitě. „Pro žáky je to skvělá motivace a významná příprava k dalšímu studiu a povolání. Ověří si své znalosti, získají jistotu při používání cizího jazyka a co je hlavní, na těžší zkoušky už půjdou mnohem klidnější. Budou vědět, co je čeká“ uvedla vyučující anglického jazyka Alexandra Suková.

Na některých žácích byla znát nervozita, jiní si byli jistí svými znalosti, jako například Jakub Hajný. „Nervozní nejsem, připravoval jsem se,“ řekl před zahájením zkoušky.

Na škole budou také probíhat zkoušky k získání vyšších certifikátů např. KET (Key English Test) a PET (Preliminary English Test). Složit je budou moci i rodiče a sourozenci…