V červnu letošního roku ukončili pracovníci Regionálního muzea v Žatci rozsáhlý archeologický výzkum v předpolí těžby štěrkopísku u Břežan. Záchranné práce tam probíhaly od roku 2010.

Lokalita byla umístěna na strategické vyvýšené ostrožně nad zaniklým ramenem řeky Ohře. Na ploše více než pěti hektarů se podařilo zachránit a zdokumentovat přes 20 půdorysů obytných staveb kůlové konstrukce, desítky jam a hospodářských zařízení, osm kostrových hrobů a několik hrobů žárových. Podle dosavadního zjištění lze zdejší osídlení datovat do rozmezí od pozdní doby kamenné do střední doby bronzové (přibližně 3800 až 1300 let před naším letopočtem).

Překvapivým objevem je doklad existence obytných domů dlouhých až 50 metrů ještě v období mohylové kultury. Na území Ústeckého kraje nebyly doposud takové stavby archeologicky doloženy.

O vykopávkách v Břežanech bude v rámci cyklu „Náš host" hovořit vedoucí výzkumu dr. Petr Holodňák, archeolog žateckého muzea. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 17 hodin v Křížově vile. ⋌(mž)