Kvůli rychlému tání sněhu při prudké oblevě po předchozí sněhové nadílce se v polovině ledna 2011 rozvodnila řeka. Vystoupila z břehů, zalila část Loun i řadu dalších obcí podél toku. 

Voda začala stoupat z 10. na 11. ledna, 14. ledna přesáhla nejvyšší povodňový stupeň. Zpět pod tuto hodnotu se dostala až o čtyři dny později. Kulminovala v sobotu 15. ledna v podvečer, tehdy hladina řeky dosáhla 562 centimetrů. 

Šlo o nejvyšší stav vody od poslední velké povodně z 13. března 1981. Tehdy se v Lounech hladina řeky zastavila na 578 centimetrech.