Na žateckém autobusovém nádraží je již několik dní umístěna nová informační tabule, na níž si cestující mohou najít odkud a v kolik hodin jim požadovaný spoj jede. Ještě donedávna si lidé museli vystačit s nepřehlednými a velmi často zničenými jízdními řády, jejichž malé písmo navíc působilo velké obtíže hlavně starším lidem. Cedule je umístěna na nástupišti po levé straně autobusového nádraží při pohledu od Kruhového náměstí. Cestující na ní mohou najít všechny spoje, které vyjíždějí z nádraží. Vedení města ji nechalo nainstalovat po opakujících se stížnostech občanů.