Příslušníci 7. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) Lógar ukončili první část předávání zdravotnického materiálu z vyřazených autolékárniček, které do Afghánistánu zaslali dárci z ČR.

Operace měla za úkol distribuovat zdravotnický materiál do všech lógarských škol a také příslušníkům Afghánské národní armády a policie.

Na části projektu, který měl zabezpečit základní první pomoc do škol, se podílela také civilní část PRT, a to zajištěním obalů na tyto zdravotnické sety. „Nechtěli jsme do škol dovézt jenom papírové krabice s obvazovým a dalším zdravotnickým materiálem,“ sdělil nadrotmistr Peter K. I další jednotka českých vojáků v Afghánistánu bude mít k dispozici dostatek tohoto zdravotnického materiálu a bude tedy schopná afghánské školy, vojáky i policisty podle potřeby dovybavit. „Hledali jsme obal, který by byl vhodný a přitom by nehrozilo jeho zneužití k jiným účelům, například použití jako obal na výbušninu při tvorbě nástražných výbušných systémů,“ vysvětlil dále. „Výběr obalu jsme konzultovali s českými pyrotechniky a v úvahu je nutné brát omezenou nabídku afghánského trhu,“ dodal nadrotmistr Peter K. Do lógarských škol nakonec putovalo 300 cestovních tašek, které budou sloužit jako provizorní lékárničky.

„Velice si vážíme vaší pomoci. Lékařská péče u nás bohužel není dostupná všem a všude,“ řekl během předávání doktor Hekmatuláh, který má na místním školském úřadě na starosti zdravotní péči a osvětu. „Drobné zranění jsou u dětí velice časté, tady je bohužel problém, že nejbližší lékař je často několik kilometrů daleko,“ dodal doktor Hekmatuláh. „Budeme rádi, pokud budete i v budoucnu v této pomoci pokračovat a pokud nezůstaneme jenom u ni,“ přidal.

Lógarský školský úřad projevil také zájem o speciální výcvik učitelů, kteří by byli připraveni kvalifikovaně poskytnout v případě potřeby první pomoc. Druhým požadavkem byla podpora při osvětové kampani, která by afghánským školákům vysvětlila, jak důležitá je základní hygiena, mytí rukou či zubů, ale také jaké nástrahy na ně mohou za plotem školy čekat a mohou ohrozit jejich zdraví. Tento projekt je zatím v plenkách a o jeho realizaci se bude teprve jednat.

Každopádně je to přesně takový projekt, jaký je pro Afghánistán důležitý. Materiální pomoc je bezpochyby v současné době v Afghánistánu stále zapotřebí. Ještě důležitější je však zvyšování základních znalostí prostých Afghánců i odborné erudice místních úředníků a úřadů, a to je typické právě pro civilní tým českého PRT, který podobných projektů v minulosti realizoval již několik, včetně přípravy afghánských odborníků v České republice.

Lada Kovářová,
mluvčí žatecké brigády a mluvčí PRT Lógar