Již přes rok platí v Lounech obecně závazná vyhláška, která výrazně omezuje provoz výherních hracích automatů. Provoz těchto přístrojů je možný pouze od 20.00 do 6.00 hodin. Jak se dalo očekávat výherních automatů ubylo, provozovatelé barů a heren ale pořídili loterijní terminály, které město omezit nemůže.

„Na konci roku bylo provozováno na území města osmdesát výherních hracích automatů. Oproti předchozímu roku je to snížení o 139 těchto přístrojů. K 31. 12. 2007 jich bylo provozováno 219,“ uvedla Alena Maříková, vedoucí ekonomického odboru lounské radnice. Vedení města se tak podařil plánovaný záměr, omezit výskyt výherních hracích automatů na území města. „Podařilo se nám splnit cíl, a to vymýtit vůbec mládež od výherních hracích automatů. Myslím, si že zákon by se měl vztahovat na všechny druhy výherních automatů, a ne je dělit ještě na loterijní,“ uvedl starosta města Jan Kerner.

Za loňský rok se navýšil razantně počet výherních loterijních terminálů. Provoz terminálů povoluje ministerstvo financí, město nemá přehled o počtu takto provozovaných přístrojů, nemá ani možnost omezit jejich provoz. „Na území Loun je provozováno celkem 263 výherních loterijních terminálů. V loňském roce jich bylo povoleno 216,“ potvrdil Jakub Haas z Ministerstva financí České republiky.

Peníze jdou přímo státu

Z videoterminálů nemá město žádný užitek. Příjmy z provozu jsou příjmem státu. Na poplatcích za výherní hrací automaty mají Louny několik milionů. „Na správních poplatcích bylo vybráno více než 5,5 milionů korun, polovina částky bude odvedena finančnímu úřadu. Na místních poplatcích se vybralo 2,5 milionu korun. Příjem je zahrnut v rozpočtu města, procentuální odvody z příjmů jsou použity na výsadbu a údržbu zeleně ve městě,“ vysvětlila A. Maříková.

Za porušení vyhlášky hrozí provozovatelům hracích automatů finanční sankce. „Za rok 2008 bylo uloženo 21 pokut v celkové částce 209 tisíc korun. Vybráno bylo 52 tisíc korun, ostatní případy jsou řešeny právním zástupcem města,“ dodala A. Maříková.