Předpokládaná výše investice činí 100 milionů korun. Výstavba by měla začít v příštím roce, se zahájením provozu se počítá v roce 2028.

Na nadcházející schůzi se budou krajští zastupitelé zabývat prodejem ploch o celkové výměře tří hektarů, na kterých má úložiště vyrůst. Cena za pozemky je podle znaleckého posudku 11,5 milionu korun. „Jedná se o zbytkové plochy, pro které není v průmyslové zóně žádné využití, nejsou vhodné pro realizaci běžného výrobního závodu a jejich případný prodej nemá žádný vliv na současné ani potenciální investory v zóně. Pozemky se částečně nacházejí v ochranných pásmech dálnice D7 a inženýrských sítí,“ uvedl ředitel příspěvkové organizace SPZ Triangle Jaroslav Krch.

Záměr bateriového úložiště u Žatce loni v březnu schválili krajští radní. Vytvoří ho modulárně sestavené baterie. Připojí se na něj nová fotovoltaická elektrárna o minimálním instalovaném výkonu 1 MW. Ta poslouží k základnímu nabíjení baterií.

Pozemek v průmyslové zóně Triangle u Žatce, kde má vyrůst datové centrum.
Nejen díly do aut. V zóně u Žatce se mají ukládat data nebo vyrábět vodík

„Celková maximální kapacita baterií umožní připojení dalších solárních elektráren o potenciálním instalovaném výkonu až 100 MW,“ uvádí v záměru společnost CATE.

Průmyslová zóna Triangle je napájena elektrickou energií vedeními s velmi vysokým napětím 110 kV z rozvoden Výškov a Žatec. Přímo v zóně je trafostanice 110/22 kV a rozvod vysokého napětí 22 kV po obvodu areálu. V jeho jihozápadním okraji stojí několik let fotovoltaická elektrárna o výkonu 6 MW, kterou od roku 2022 vlastní investiční skupina Jufa. Ta je majitelem 47 elektráren s celkovým výkonem 127 MW, díky čemuž je nejsilnější solární skupinou v Česku.

Bateriové úložiště má pomoci továrnám v Triangle napojeným na distribuční soustavu zóny ke stabilizaci jejich odběrových křivek. Obecně v průmyslu platí, že pokud má firma v určitém čase odebrat sjednané množství elektrické energie a z různých provozních důvodů k tomu nedojde, je za tuto odchylku penalizována. K finančnímu postihu dochází i v případě, kdy v daném čase odebere větší než domluvené množství elektrické energie. „Bateriové úložiště plní funkci zásobníku elektrické energie. Firmy tak mohou obchodníkovi s elektřinou prokázat, že vzniklou odchylku vyrovnaly právě pomocí úložiště,“ argumentuje společnost CATE.

Most na silnici mezi Staňkovicemi a Bitozevsí na Žatecku poblíž křižovatky s dálnicí D7 Praha – Chomutov. Podle plánu pod ním měly vést koleje do zóny Triangle.
Tohle už nedopadne: Rychlodráze mezi Žatcem a Mostem vystavily stopku náklady

Bateriové úložiště má navíc motivovat firmy k výstavbě vlastních fotovoltaických elektráren na střechách nebo fasádách budov. „Tato energetická řešení výrazně sníží náklady na nákup elektrické energie a tedy zlevní produkované výrobky, případně pomůže zachovat konkurenceschopnost na daném trhu. Přebytečná elektřina může být spotřebována jinou firmou, nebo uložena do úložiště. Naopak pokud dojde k požadavku na vyšší dodávku elektřiny, než je výroba z fotovoltaické elektrárny, tak tato bude uspokojena elektřinou uloženou v bateriích. Celá průmyslová zóna může tímto postupem navyšovat podíl vyrobené a spotřebované elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ uvedla ve svém záměru společnost CATE.

Dalšími zdroji elektrické energie, o kterých se v souvislosti se zónou Triangle uvažuje, jsou kogenerační jednotky na plyn nebo vodíkové technologie.

Areál společnosti Hargo v průmyslové zóně Triangle u Žatce.
Továrnu s tisíci pneumatikami u Žatce nikdo nekoupil. Probíhá druhý pokus

V zóně Triangle se už delší dobu připravuje záměr výroby vodíku a na něj navázané provozy plnění, skladování a distribuce. Za projektem s názvem H2 Triangle, který je jedním ze strategických v Ústeckém kraji při přechodu k bezemisním technologiím, stojí společnost For H2Energy. Nedávno záměr úspěšně prošel procesem posuzování vlivu na životní prostředí.

Součástí areálu ve střední části zóny mají být vědecko – výzkumné centrum a výrobní haly. „V rámci projektu bychom v zóně Triangle chtěli postavit vývojové centrum na vodíkové systémy a aplikační haly. Pro testování chceme vyrábět vlastní vodík. Plánujeme vystavět i čerpací stanici pro auta s pohonem na vodík,“ popsal před časem zástupce společnosti For H2Energy Tomáš Krenc. Výstavba areálu je rozvržena do několika etap.

V průmyslové zóně Triangle u Žatce v současné době působí 13 firem. Na konci roku 2023 zaměstnávaly celkem 4 913 lidí. Rozloha zóny je 364 hektarů, pro investory zbývá 80 hektarů volných ploch. Většina továren, která v Triangle působí, je z automobilového průmyslu.

Mohlo by vás zajímat: Rozhodnuto. Řidiči za parkování v historickém centru Žatce zaplatí všude

Zdroj: Deník/Petr Kinšt