Bazén při ZŠ Prokopa Holého fungoval od roku 1983. Kvůli špatnému stavu střechy se v roce 2017 uzavřel, předloni v létě začaly práce na její rekonstrukci. Ukázalo se ale, že stav nosné konstrukce střechy je daleko horší, než se čekalo. Proto dělníci vyměnili i ocelové vazníky. Když v závěru roku 2018 sundali poslední, spadla část zdi. Rekonstrukce se zastavila. Následné odborné prohlídky upozornily na problémy se statikou celého objektu. Město si nechalo vypracovat studii, co dál s objektem bazénu a kolik by vše stálo.

Nyní má její závěry k dispozici. „Zpracovaná studie využitelnosti obsahuje pět variant. V té, která řeší obnovu bazénu se zázemím, jsou náklady vyčíslené na 48 milionů korun,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku radnice Blanka Sunkovská.

Stejné náklady by přinesla varianta sportovního využití objektu, která mimo jiné počítá se třemi kurty na squash. Třetí varianta, jež navrhuje kulturní využití objektu, je o tři miliony levnější. Varianta, která kombinuje sportovní a kulturní využití, by vyšla na 43 milionů korun.

Nejlevnější je takzvaná ekonomická varianta s odhadovanými náklady 34 milionů korun. Pro tu se vedení města rozhodlo. Ta spočívá v tom, že se polovina objektu s bazénem zbourá a už se nedostaví. Zachová se část přízemí a patra, jež by prošly celkovou rekonstrukcí. Přízemí by nově mělo sloužit jako školní aula.

„V patře v prostorách stávajícího sociálního zázemí jsou nově navrženy čtyři klubovny různé velikosti, chodba s přímým přístupem ze školy, hala se schodištěm a nové sociální zázemí. Toto může ještě doznat změn s ohledem na potřeby školy a možnosti získání dotace, nyní diskutujeme o variantě využít prostory na školní dílny,“ vysvětlila Sunkovská.

O výběru ekonomické varianty rozhodli před pár dny lounští radní. „V hlavní roli našeho rozhodování byla určitě ekonomická stránka celé věci a také to, že se v Lounech dokončuje zcela nová plavecká hala za čtvrt miliardy, která se bude využívat také pro školní výuku plavání. Museli jsme vzít do úvahy i to, že pokud by se obnovil školní bazén, znamenal by nemalé provozní náklady. A to jeden až dva miliony korun ročně,“ řekl starosta Pavel Janda.

Město nyní nechá vypracovat projektovou dokumentaci, která má přestavbu objektu podle vybrané varianty řešit. „Někdy v září by pak mělo přijít rozhodnutí, kdy a z jakých peněz k rekonstrukci přistoupíme. Zda na ni třeba využijeme peníze z úvěru, který si město vzalo na výstavbu plavecké haly a který nevyčerpá celý,“ připomněl starosta.

Škola, která má přibližně osm set žáků, bazén hojně využívala. Nejen pro výuku plavání v dopoledních hodinách, ale i pro odpolední a večerní kroužky. „Je nám líto, že bazén už mít nebudeme. Ekonomické důvody ale chápeme a varianta přestavby objektu bude pro školu přínosem. Aulu nemáme, prostor pro setkávání většího počtu lidí nám chybí. Stejně tak nemáme ani dílny,“ uvedla ředitelka školy Radka Dinková.

Jaké byly možnosti

Zpracovaná studie využitelnosti obsahuje celkem pět variant: A, B, C, D, E:

Varianta A – bazén obnova:
Obnovení původního účelu stavby, avšak v modernějším a přívětivějším pojetí a s rozšířením o nové funkce- saunu s chladícím bazénkem, vyhřívanou odpočívárnu a dětský bazének.
V přízemí jsou umístěny vstupní prostory a šatnové zázemí, celá plocha patra je uvolněna pro bazénové a wellness aktivity.
Odhadované náklady na rekonstrukci - varianta A – obnova bazénu: 48 mil. Kč vč. DPH

Varianta B – sportovní a kulturní využití:
Mění se funkční využití a nabízí víceúčelový sál pro sportovní a společenské akce, doplněný v patře několika klubovnami pro využití jak školou, tak případně i veřejností.
Oproti čistě kulturní variantě C nabízí plnohodnotné šatny, které umožňují čistý provoz v hlavní hale.
Odhadované náklady na rekonstrukci - varianta B – sportovní a kulturní využití: 43 mil. Kč vč. DPH

Varianta C – kulturní využití:        
Mění se sportovní funkce na kulturní – srdcem je společenský sál, umožňující divadelní, hudební a společenské akce, doplněný o foyer s bufetem, galerií, šatnou a dostatečně dimenzovaným zázemím.
Odhadované náklady na rekonstrukci varianta C – kulturní využití: 45 mil. Kč vč. DPH

Varianta D – sportovní využití:
Mění se funkční využití a nabízí tři kurty na squash. Squashové kurty jsou vytvořeny jako volně stojící vestavba, nedotýkající se stěn ani střechy.
Horní podlaží je provozně nezávislé a patří celé škole. Učebny a klubovny jsou doplněny odpovídajícím zázemím.
Odhadované náklady na rekonstrukci varianta D – sportovní využití: 48 mil. Kč vč. DPH

Schválená Varianta E – rozšíření školy (ekonomická): 
U této ekonomické varianty je navrženo odbourání kompletní části budovy s bazénem tzn. části s bazénovou vanou v 1. patře a strojovny s technickým zázemím pro bazén v přízemí, v podstatě se jedná o odstranění poloviny  stavebního objemu pavilonu, a to kompletně od suterénu až po atiku. Celkově se jedná o odbourání poloviny objektu s bazénem s tím, že tato část nebude žádným způsobem dostavěna zpět. 
Z objektu plavecké haly by byla zachována část přízemí (prostory se stávajícím skladem se vstupem do suterénu, výměníková stanice, WC – invalidé a zádveří se vstupy do objektu bývalé plavecké haly) a část patra (stávající sociální zázemí), jenž by prošly celkovou rekonstrukcí.

V zachovalé části objektu bývalé plavecké haly je navrženo:
Přízemí: V prostorách stávajícího technického zázemí (sklad se vstupem do suterénu, prostory se vstupy  ze ZŠ a z venkovního prostoru, výměníková stanice, invalidé – WC) je nově navržena aula, terasa po odstranění poloviny stavebního objemu pavilonu, zachovaná výměníková stanice,  sklad, chodba, WC, schodiště, jenž propojuje prostory v patře a prostor s únikovou cestou do venkovního prostředí.
Patro: V prostorách stávajícího sociálního zázemí jsou nově navrženy prostory pro zájmovou činnost (4 klubovny o různé velikosti), chodba s přímým přístupem ze ZŠ, hala se schodištěm, sociální zázemí. Toto může ještě doznat změn s ohledem na potřeby školy a možnosti získání dotačního titulu, kdy nyní diskutujeme o variantě využít prostory na školní dílny.
Odhadované náklady na rekonstrukci - varianta E - rozšíření školy (ekonomická): 34 mil. Kč vč. DPH