Se zřízením náhradní zastávky se město nedohodlo s majitelem komunikace, Ústeckým krajem. Nejbližší zastávky tak budou v ulicích Osvoboditelů a na autobusovém nádraží.

„K dočasnému zrušení autobusové zastávky Luna dojde přibližně od 16. července do 31. srpna,“ sdělila Dana Lávicová z odboru správy majetku Městského úřadu v Lounech.

Dle postupu stavebních prací se může stát, že provoz na zastávce se obnoví dřív.