Dar je příspěvkem na opravu místních komunikací v Libočanech. „Obec si velice váží daru, který je určen na místní komunikace v Libočanech. O to více to potěší, když jde o vůbec první dar, který kdy obec na cesty dostala,“ sdělil libočanský starosta Ivan Teuber, který převzal šek z rukou arciopata Petra Prokopa Siostrzonka.

Při předání daru zaznělo, že by se tento dar mohl stát tradicí. Benediktýni získali v Libočanech a okolí v rámci církevních restitucí zpět do vlastnictví některé hospodářské budovy a pole včetně chmelnic, na kterých hospodaří.

Obec chce v nejbližších dnech zahájit rekonstrukci cesty k rybníčkům za více než pět milionů korun.