Velký zájem mají obyvatelé Bitozevsi na Žatecku a jeho tří spádových vesnic o dotace, které začal na rekonstrukce domů, vytápění a zřízení čističky odpadních vod dávat obecní úřad.

Zastupitelé tento týden odsouhlasili prvních 23 žádostí, obec mezi majitele rodinných domů rozdělí 1,11 milionu korun.

Obyvatelé Bitozevsi mohou od obce dostat peníze na rekonstrukci svého domu. Dotaci obdrží, pokud zlepší vzhled svého domu nebo rekonstrukcí vytápění či zřízením čističky odpadních vod zlepší životní prostředí. Peníze jsou určené také pro lidi z Tatinné, Vidovle a Nehasic, které pod Bitozeves spadají.

„Program je pětiletý. Každý rok na něj chceme z obecního rozpočtu vyčlenit 1,2 milionu korun, v letech 2010 až 2015 tedy celkem šest milionů,“ sdělil starosta Václav Šístek. „Setkali jsme se s obrovským zájmem. Schválili jsme prvních 23 žádostí, týkají se 74 našich obyvatelů. Lidé mají zájem hlavně o dotace na výměnu oken a zateplení fasády. Už evidujeme další tři žádosti, peníze zase budeme schvalovat v příštím roce,“ dodal. Program sleduje tři oblasti. První je zaměřená na zlepšení kvality povrchových vod. Jelikož v Bitozevsi je kanalizace, tento program podpory platí jen pro Vidovli, Tatinnou a Nehasice.

Každý majitel domu, který u něj postaví domácí čističku odpadních vod, dostane deset tisíc korun. A to na každého obyvatele, který je v domě trvale hlášen. „V praxi tak čtyřčlenná rodina může dostat čtyřicet tisíc korun,“ vysvětlil Václav Šístek, starosta Bitozevsi. To je velmi významná podpora, která zaplatí velkou část investice do čističky.

Další peníze na vytápění

Další peníze mohou získat ti, a toto opatření se týká i lidí přímo v Bitozevsi, kteří ve svém domě zrekonstruují vytápění a pořídí si ekologický kotel. Tady činí výše dotace 15 tisíc korun, takže čtyřčlenná rodina dostane 60 tisíc. Stejné je to v případě, že majitel domu přistoupí k venkovním opravám nemovitosti nebo jejího bezprostředního okolí. I na to dostane patnáct tisíc korun na jednoho člena domácnosti.

Tyto dvě podpory ale nelze kombinovat dohromady. Majitel domu ve Vidovlích, Nehasic a Tatinné tak může dostat deset tisíc korun na čističku a k tomu patnáct tisíc korun buď na kotel, nebo na opravy domu. Dohromady tedy pětadvacet tisíc korun na každého člena domácnosti.

Pro obyvatele Bitozevsi, kde kanalizace je, platí jen patnáctitisícová podpora buď na rekonstrukci vytápění, nebo opravu domu.

Obdobné podpory, které pětiletých programem zavedla Bitozeves, jsou spíše výjimečné. Finančně motivuje své obyvatele také třeba obec Žiželice. Jinde rekonstrukce domů podporují, ale jedná se o půjčky, nikoliv dotace. V Žatci, kde měly výhodné půjčky pro majitele domů, kteří je opraví, tradici, s nimi letos přestali. Důvod – nedostatek peněz v městském rozpočtu.