Centrum aktivního odpočinku – jezdecká společnost Bitozeves – je malá rodinná farma, která sídlí v obci Bitozeves. Společnost byla založena pro zajišťování volnočasových aktivit především dětí.

Navázala na aktivity zájmového jezdeckého sdružení, které působilo v Málkově a posléze v Bitozevsi.

V průběhu svého desetiletého působení sdružení organizovalo řadu westernových dětských soutěží, spolupodílelo se na organizaci výstav a její členové se aktivně účastnili veřejných vystoupení.

Zájemci se mohou v areálu potkat s nespočtem hospodářských zvířat různých plemen jako jsou koně, lamy,ovce, kozy, krávy, prasátka. V letošním roce přibude i minioslík.

Svoji činnost nyní centrum zaměřuje na volný čas dětí a mládeže s cílem prohloubit jejich znalosti v oblasti zoologie a vštípit jim nutnost odpovědného přístupu v péči o zvířata. Centrum ležící nedaleko Žatce, Loun i Postoloprt již druhý rok pořádá i příměstské tábory pro děti (na snímku), kde se účastníci podrobněji seznámí s chodem činností na farmě, jezdí na koni, hrají hry a rozvíjejí další aktivity. O prázdninách nabídne centrum dětem osm možných termínů.

V letošním roce začala farma v Bitozevsi provozovat také exkurze pro školy a školky, dále zájmový kroužek pro děti zaměřený na hospodářská zvířata a péči o ně. Těšíme se na vás!

Zuzana Kňavová