Obyvatelé Bitozevsi na Žatecku mohou od obce dostat peníze na rekonstrukci svého domu.

Dotaci obdrží, pokud zlepší vzhled svého domu nebo rekonstrukcí vytápění či zřízením čističky odpadních vod zlepší životní prostředí.

Peníze jsou určené také pro lidi z Tatinné, Vidovlí a Nehasic, které pod Bitozeves spadají.

„Program je pětiletý. Každý rok na něj chceme z obecního rozpočtu vyčlenit 1,2 milionu korun, v letech 2010 až 2015 tedy celkem šest milionů,“ sdělil starosta Václav Šístek. Program sleduje tři oblasti. První je zaměřená na zlepšení kvality povrchových vod v obcích a okolí. Jelikož v Bitozevsi je splašková kanalizace, tento program podpory platí jen pro Vidovle, Tatinnou a Nehasice.

Za každého deset tisíc korun

Každý majitel domu, který u něj postaví domácí čističku odpadních vod, dostane deset tisíc korun. A to na každého obyvatele, který je v domě trvale hlášen. „V praxi tak čtyřčlenná rodina může dostat čtyřicet tisíc korun,“ vysvětlil V. Šístek. To je velmi významná podpora, která zaplatí velkou část investice do čističky.

Další peníze mohou získat ti, a toto opatření se týká i lidí přímo v Bitozevsi, kteří ve svém domě zrekonstruují vytápění a pořídí si ekologický kotel.

Tady činí výše dotace 15 tisíc korun, takže čtyřčlenná rodina dostane 60 tisíc. Stejné je to v případě, že majitel domu přistoupí k venkovním opravám nemovitosti nebo jejího bezprostředního okolí. I na to dostane patnáct tisíc korun na jednoho člena domácnosti.

Tyto dvě podpory ale nelze kombinovat dohromady. Majitel domu ve Vidovlích, Nehasic a Tatinné tak může dostat deset tisíc korun na čističku a k tomu patnáct tisíc korun buď na kotel, nebo na opravy domu.

Dohromady tedy pětadvacet tisíc korun na každého člena domácnosti. Pro obyvatele Bitozevsi, kde kanalizace je, platí jen patnáctitisícová podpora buď na rekonstrukci vytápění, nebo opravu domu.