V Bitozevsi na Žatecku zamířilo k zápisu do první třídy tamní základní školy v minulých dnech devět prvňáčků. Všechny děti si svou šikovností řekly o zapsání do první třídy a v září se vydají poprvé do školy. Třídní učitelkou první třídy bude Mgr. Alena Shejbalová.