Program v prostorách muzea a přilehlé zahrady byl bohatý. V muzejní zahradě se představily hudební, taneční, šermířské a kejklířské skupiny, k vidění byla dobová válečná výzbroj, nechybělo dobývání vozové hradby. Zájemci mohli ochutnat středověkou kuchyni a vyzkoušet si různé dovednosti.

Muzeum zároveň slavnostně zahájilo výstavu Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová výprava u Žatce 1421, kterou muzeum připravilo ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. K vidění bude do konce roku.