Jen jedna z šesti vytipovaných lokalit souhlasila s průzkumy kvůli chystané stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť tak nesplnila podmínku Lubence a Blatna a nemůže začít s průzkumy ani tam.

Že letos průzkumy určitě na Podbořansku nezačnou potvrdil ředitel Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) Vítězslav Duda i starostovi Blatna Václavu Benešovi. „Měli jsme informativní schůzku, kde mi pan Duda řekl, že souhlasy nemají. Nesplnili tak naše požadavky, že s průzkumy souhlasíme, ale jen, když se udělají všude,“ řekl starosta.

SÚRAO teprve žádá na ministerstvu životního prostředí o povolení. Právě na ně bude potřebovat souhlasy obcí. „Je to zdlouhavý proces, letos ale určitě souhlasy obcí nezískají a tak se určitě hned tak s průzkumy nezačne,“ pokračoval Václav Beneš.

Informaci už dříve Deníku potvrdil i ředitel SÚRAO Vítězslav Duda. „Žádné průzkumy v šesti vytipovaných lokalitách v roce 2009 neplánujeme. Stále platí programové prohlášení vlády, že bez souhlasu obcí nemůžeme průzkumy provádět. Souhlas máme jen z Lubenecka, ostatní zatím zřejmě nezískáme. A i souhlas z Podbořanska je s podmínkami,“ sdělil na dotaz Deníku.

Obě obce na Podbořansku s průzkumy souhlasily, protože doufají, že ukáží nevhodnost lokality pro stavbu úložiště. Žádají od státu také finanční podporu, pokud se u nich budou průzkumy provádět.

Právě kvůli složitosti získat souhlas od obcí se SÚRAO v poslední době soustředí na výběr nových lokalit – ve vojenských prostorách. „Je tam možnost snazšího získání povolení pro průzkumy a stavbu. Rozhodují tam totiž orgány státu,“ přiznal Duda.

SÚRAO má pět vytipovaných vojenských újezdů, jedním z nich je i prostor Hradiště v Doupovských horách. Už v první hodnotící zprávě je Hradiště popsáno jako seismicky nestabilní, skládající se z vulkanických hornin. „Seismickou stabilitu i další faktory dostatečně prověříme a vyhodnotíme. Až poté rozhodneme. Předpokládáme, že v jednom či dvou vojenských újezdech nalezneme vhodné geologické podmínky pro realizaci úložiště,“ nechtěl Duda předčasně vyřadit žádnou lokalitu. Které vojenské újezdy se budou dále zkoumat prozradí SÚRAO v květnu 2009.

Správa úložišť hledá vhodné místo pro budoucí výstavbu úložiště už od roku 1998. V roce 2004 musela všechny práce kvůli nespokojené veřejnosti zastavit. Dvě vhodné lokality, ať už z řad šesti dříve vytipovaných obcí nebo z pětice vojenských újezdů, by právě na základě dalších průzkumů měly být vybrány do roku 2015. V těchto dvou místech by pak měly být provedeny zkušební vrty, které napoví, kde bude úložiště nakonec vybudováno. Fungovat má začít v roce 2065.