Vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průzkumy v okolí Blatna a Lubence kvůli možnosti výstavby hlubinného úložiště vyhořelého jaderného odpadu budou moci v pátek a sobotu 17. května obyvatelé Blatna.

Konečné rozhodnutí ale zůstane na zastupitelstvu, anketa je pouze informativní. O souhlasu s prováděním průzkumů v okolí Blatna už jednou tamní zastupitelstvo jednalo, konečné rozhodnutí zatím odložilo. „Část obyvatel se chtěla k průzkumům vyjádřit, rozhodli jsme se jim vyhovět a vypsali anketu,“ informoval Václav Beneš, starosta Blatna.

Veřejná anketa proběhne už tento pátek a sobotu na obecním úřadě. Šestnáctého května budou lidé moci hlasovací lístky vhodit do urny od 12 do 20 hodin, o den později od 8 do 12 hodin. Zúčastnit se mohou pouze osoby starší 18ti let s trvalým pobytem v obci.

„Výsledky budou známé prakticky hned, ale souhlas či nesouhlas s průzkumy projednáme až 27. května na zastupitelstvu,“ pokračoval starosta.

Konečné rozhodnutí bude na samotných zastupitelích, nikdo není výsledky ankety vázán. „Zastupitelé chtějí vědět, jak se k tomu staví veřejnost. Konečné rozhodnutí je ale jen na nich,“ dodal Václav Beneš.

Druhá obec na Podbořansku, které se průzkumy týkají, Lubenec, už souhlas vydala. „Stanovili jsme si ale jasné podmínky. Průzkumy by se měly dělat jen v případě, že souhlas vydají všechny ostatní obce,“ sdělil Bohumil Peterka, starosta Lubence.

Pokud SÚRAO získá povolení k průzkumům, začnou nejdříve v roce 2011. V současné době jsou kvůli protestům občanů pozastavené. Samotné hlubinné úložiště v jedné ze šesti lokalit by pak mělo začít fungovat v roce 2065.