Svůj názor na průzkumy, které se mají u Blatna na Podbořansku provádět v souvislosti s plánovaným hlubinným úložištěm jaderného odpadu, mohli tamní občané sdělit v anketě.

Nakonec se těsnou většinou vyjádřili proti povolení průzkumů.

Ačkoliv víc lidí průzkumy lokality odmítlo, zastupitele to k ničemu nezavazuje, anketa pro ně není závazná.

Anketu uspořádalo zastupitelstvo Blatna, někteří občané se chtěli vyjádřit. „Lidé mají možnost svůj názor říci. Mohl se jí zúčastnit každý občan žijící v katastru obce Blatno starší osmnácti let,“ informoval Deník starosta Blatna Václav Beneš.

S tím nesouhlasili tamní chalupáři, podle nich měli na hlasování stejné právo jako trvale žijící občané. „Zastupitelstvo se jasně rozhodlo, že hlasovat budou jenom lidé kteří tu trvale žijí. Podle nás mají hlavní právo rozhodovat,“ odvětil Václav Beneš.

Ankety se nakonec ze 447 oprávněných obyvatel zúčastnilo 279 lidí, tedy 67,42 %. Z tohoto počtu bylo 136 pro průzkumy, 142 naopak proti nim a jeden hlas byl vyřazen jako neplatný. Výsledky ankety však nejsou pro zastupitele závazné. „Je to pouze informativní, rozhodnutí, jak bude hlasovat, je na každém zastupiteli. Anketa ho k ničemu nezavazuje,“ vysvětlil starosta. „Já osobně bych průzkumy povolil, ale jsem připraven respektovat většinový názor občanů. Uvidíme, jak se k tomu postaví zastupitelé,“ dodal Beneš.

Zastupitelé rozhodnou 27. května

Souhlas či nesouhlas s průzkumnými pracemi kvůli hlubinnému úložišti budou blatenští zastupitelé definitivně projednávat na veřejné schůzi 27. května. Správa úložišť jaderného odpadu přitom na setkání s občany jasně deklarovala, že pokud obce nebudou souhlasit, s průzkumy nezačne. Slíbili také finanční kompenzace za průzkumy. „Nepůjdeme proti lidem, v současné době potřebujeme hlavně získávat informace,“ slíbil Vítězslav Duda, ředitel správy.

Další obec v regionu, které se průzkumy týkají, Lubenec, už souhlas vydal. „Souhlasili jsme za jasně daných podmínek. Jednou z nich je i to, že s průzkumy musí souhlasit všichni,“ řekl na náš dotaz Bohumil Peterka, starosta Lubence. Obě obce přitom doufají, že právě průzkumy potvrdí jejich domněnku, že lokalita na Podbořansku není pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu vhodná.

Lokalita v okolí Blatna a Lubence je jednou ze šesti vytipovaných, kde by mohlo vzniknout v budoucnu hlubinné úložiště. Zatím nikdo ale neví, kde to bude. Průzkumné práce už byly ve všech lokalitách jednou zastaveny, právě kvůli nesouhlasu veřejnosti. Nyní by měly začít v roce 2011 a trvat několik let. Samotné úložiště by v jedné z lokalit mělo začít fungovat v roce 2065.