Letošní maraton plošného úklidu ulic v Lounech začne už za několik málo dnů. Termínů blokových čištění bude letos o něco víc než v minulých letech. Řidiči by si měli dávat pozor. Překážející vozy budou odtaženy.

Pro letošní rok vypsalo město celkem 55 termínů, kdy do ulic vyjede úklidová technika. Poprvé to bude už v úterý 24. března v sídlištích západní části Loun. Na místech už jsou přenosné dopravní značky, které řidiče upozorňují na přesný čas, kdy u domů nebude možné parkovat. Kdo nebude zákaz respektovat, najde svůj automobil později ve dvoře technické správy města, která ho odtáhne. Každoročně ho tam míří vyplatit i několik stovek lidí.

Nejexponovanější lokality projdou v letošním roce pěti cykly čištění. Jde o již zmíněnou západní část města, okolí Tyršova náměstí a další ulice především v centru. Naopak v okrajových částech Loun a například místních částech Brloh a Nečichy se uskuteční jen třikrát. Poslední termíny budou na začátku listopadu.

Blokové čištění letos začíná s týdenním předstihem, obvykle to bývá se začátkem dubna. Oproti předchozím letům bude termínů víc. V roce 2013 byly nejzásadnější lokality uklízeny čtyřikrát, loni jen třikrát. „Plánovaných bylo 32 blokových čištění, reálně jich ale proběhlo víc," shrnul minulý rok již dříve starosta města Radovan Šabata. V případě velkého znečištění vyjíždějí zametací stroje k mimořádnému úklidu i mimo plánované termíny.

Plán blokového čištění v Lounech pro rok 2015

BLOK č. 1 (5x ročně)
Petra Obrovce – sever
Petra Obrovce – u č.p. 2245 - 2247
Prokopa Holého – sever
nám. Kpt. Nálepky – vnější část
Kpt. Nálepky – sever
17. listopadu – včetně parkoviště za č.p. 2080 - 2079
Kosmonautů – sever + jen parkoviště před č.p. 2274 - 2275
Přemyslovců – sever, včetně plochy za č.p. 2013 - 2018
Tomanova – sever, včetně sídliště
Parašutistů
Kpt. Nálepky - průchod panelákem 2097 - 2098
17. listopadu - průchod panelákem 2070
17. listopadu - průchod panelákem 2072 

BLOK č. 2 (5x ročně)
Štefánikova – západ
Tyršovo nám. – parkoviště + chodník v úseku „masna" - „Slavie"
Poděbradova – západ
Emila Filly – včetně chodníků u č.p. 1958 - 1966
Sladkovského – sever
Frotzlova
Karla Stanislava Sokola
Purkyňova
Maroldova
Prokopova – včetně ručního čištění komunikace mezi č.p. 2652 - 2511
Cítolibská – sever

BLOK č. 3 (5x ročně)
nám. Kpt. Nálepky – vnitřní část
Kpt. Nálepky – jih
Prokopa Holého – jih
Petra Obrovce – jih + parkoviště u č.p. 2306
nám. Petra Obrovce
Suzdalské náměstí – u č.p. 2278 - 2281
Kosmonautů – jih
Slovenského národního povstání – včetně zadního traktu u č.p. 2081 - 2085 – včetně prostoru za č.p. 2089 - 2093 (příjezdová komunikace a parkoviště)
Přemyslovců – jih
Březinova – od Slovenského národního povstání po ul. Tomanova
Březinova – parkoviště
Tomanova – jih
Beneše z Loun – šikmé stání (ručně)

BLOK č. 4 (5x ročně)
Poděbradova – východ
Sladkovského – jih
Štefánikova – východ
Fügnerova
Husova – sever, včetně okolí hlavního nádraží ČD
Skupova
Šafaříkova
U Stadionu – bez parkoviště
Blahoslavova
Čs. armády – východ + jih

BLOK č. 5  (5x ročně)
Pionýrů
Školní
V Domcích
Vladimirská – sever, bez slepé části + parkoviště u č.p. 2491 - 2495
Vladimirská – parkoviště u „samoobsluhy"
Cítolibská – jih
Příčná
Lipová – západ
Vodárenská
Vladimirská – zadní trakt u č.p. 2455 - 2461
U Spravedlnosti
Vladimírská - podchod pod komunikací
Spojovací - podchod pod tratí a pod silnicí 

BLOK č. 6 (4x ročně)
Husova – jih, včetně parkoviště u Domu kultury
U Stadionu – parkoviště
Čs. armády – západ + sever
Čeňka Zemana
Dukelská
Tylova
Lipová – východ
Zahradní – včetně parkoviště u č.p. 2462 - 2468
Vladimirská – jih
Školní – u č.p. 2448 - 2454

BLOK č. 7  (5x ročně)
Osvoboditelů – parkoviště u Komenského náměstí
Pražská – parkoviště proti 1. ZŠ
Mírové náměstí – šikmé stání
Na Valích – od Žatecké brány ke křižovatce s ul. Jakoubkova
Jakoubkova
Rakovnická – parkoviště pod Domovem pro seniory
Akátová
Jasanová
Javorová
Topolová
Jabloňová
Šeříková
Platanová
28. října – parkoviště pod Kauflandem
Mírové nám. čp. 52 - průchod z Mírového náměstí 

BLOK č. 8 (3x ročně)
odstavné pruhy komunikace č. II/246 ve správě Správy a údržby silnic ÚK:
– obě strany od křižovatky ul. Václava Majera x ul. 28. října až k nám. Konstantina Biebla
– Husova - od ul. Riegrova k č.p. 1809 + naproti č.p. 785
– Hrnčířská sever
– Osvoboditelů - od č.p. 510 k Suzdalskému náměstí
– SNP od č.p. 2093 k ul. 17. listopadu
u „Luny" – parkoviště
Žižkova – parkoviště
Na Valích – od křižovatky s ul. Jakoubkova až k ul. Vrchlického
Smetanova – horní část (od Pudlovské k ul. Sailerova) - obě strany
Husova – parkoviště u „Osmidomů" (č.p. 1071)
Hrnčířská - nová komunikace na Rynečku 

BLOK č. 9 (3x ročně)
MÚ II. – obě parkoviště (přímo nad MÚ II. i u hlavní silnice)
poliklinika – parkoviště

BLOK č. 10 (3x ročně)
J. Süssmilicha
Karla Aksamita
Josefa Schovánka
Františka Chlouby
Jarošova
Bezručova
Hálkova
Resslova
Dykova
Kollárova
Klicperova
Máchova
Alešova
Nerudova
Šrámkova
Arthura Breiského
Boženy Němcové
Myslbekova
Novopackého
Kuštova

BLOK č. 11 (3x ročně)
Sailerova
9. května
Elišky Krásnohorské
Palackého
U Pramenu
Smetanova – dolní část
U Nemocnice
Rybalkova – včetně ul. Na Horizontu – včetně žlabu v příkopu
St. K. Neumanna
Štědrého
Wolkerova
Dvořákova
Jiráskova – včetně podchodu u Lošana
Horova
Kimličkova
PhDr. Bořivoje Lůžka
Vojanova
Vrázova
Sokolovská
Haškova
5. května – spodní část (po křižovatku s Pudlovskou)
Svážek
Zdeňka Suchana
Na Foukalce – slepá část
Dalimilova
Kosmova
Lucemburků
pod Komerční bankou – parkoviště
Vladimirská – slepá část

BLOK č. 12 (3x ročně)
Jablonského
Vladislavova
Svatopluka Čecha
Karlova
Říční – včetně ručního úklidu panelové komunikace na Vršovice
Jateční
Cukrovarská zahrada – včetně úseku u zimního stadionu (silnice i parkoviště)
Jeronýmova
Krátká
Baarova
Jungmannova
Mánesova
Lidická
U Matky Boží
Chelčického
V Oblouku
Slovenského národního povstání – parkoviště u č.p. 2059 - 2060, včetně přístup. komunikace
17. listopadu – parkoviště pod kotelnou
Mělecká

BLOK č. 13 (3x ročně)
Pobřežní
most Veslařů – cyklostezka
Svatopetrské náměstí - parkoviště
nám. Kpt. Nálepky – velké parkoviště
Slovenského národního povstání
– ulice mezi finskými domky
– u č.p. 1858 - 1865
Jana Švermy
Kosmonautů – jen parkoviště, vyjma parkoviště před č.p. 2274 - 2275
Holubova
Prof. Krátkého
Jana Jiskry
Březinova – úsek mezi ul. Tomanova a Jana Jiskry
Havlíčkova
Jana Želivského
Záviše Bradatého
Jana Rokycany
Jana Roháče z Dubé
Martina Rakovského
Osvoboditelů – u č.p. 880 – 865
Husova – zadní trakty u č.p. 2513 - 2516
Vítězslava Nezvala
U Zastávky
Vosátkova
Za Pragovkou

BLOK č. 14 (3x ročně)
Brloh
Nečichy
Na Losech
cyklostezka k Červenému vrchu
Dobroměřická
K Velodromu
Průmyslová - včetně žlabu v příkopu 
Zeměšská - včetně dlážděného příkopu a propustku 

Součástí čištění místních komunikací I., II. pořadí a blokového čištění dle rozpisu je vždy zároveň
i úklid navazujících schodišť v majetku města, dále přilehlých parkovacích ploch – pokud není
uvedeno jinak.

Zdroj: MÚ Louny