Přírodo, ustup, přichází člověk. Tak by se dal s nadsázkou popsat pocit z pohledu, který se nyní otevírá návštěvníkům lokality u Blšanského chlumu u Loun. Místo klidné přírodní lokality, kterou si zamilovali turisté i pejskaři, se nyní po stráních prohánějí nákladní auta, bagry odklízejí zeminu a výhled na Louny cloní velké hromady materiálu. Na místě se totiž připravuje stavba více než stovky rodinných domů.

Záměr vystavět v místě bydlení oficiálně vstoupil v platnost změnou územního plánu Blšan u Loun už v září 2008. Nyní se investor pustil do práce. Stavební stroje připravují parcely, vznikly už budoucí silnice. Na jih od panelové cesty na známý vrch se pracuje, kam oko dohlédne. Jak vyplývá z povolení stavebního úřadu na zasíťování, vyrůst tam má až 122 domů.

Město se obává zvýšené dopravy

Území za Zahradním městem, na němž se bude stavět, spadá z velké většiny pod obec Blšany u Loun, další pod Chlumčany a jedna parcela je na katastrálním území Loun. „Máme obavy zejména z těžké dopravy při stavbě. Nákladní auta totiž do lokality mohou jezdit naším Zahradním městem. Tamní obyvatelé by tak přišli o klid," uvedla Renáta Čapková, tajemnice Městského úřadu Louny.

Ať už během výstavby či po ní, o klid přijde zejména Blšanský chlum. Lokalita, kterou dlouhá léta chránil status vojenského prostoru. Vyskytují se tam dokonce i ohrožené a chráněné druhy rostlin - kozinec rakouský, vlnice chlupatá a kavyl vláskovitý. Nedaleko má domov také chráněný motýlek přástevník kostivalový. Samotný vrch je pak vyhlášen za významný krajinný prvek a Evropsky významnou lokalitu Natura. „Je zajímavou krajinnou dominantou s dobrým rozhledem do všech světových stran," píše se kromě jiného a informační tabuli pod kopcem, která se nyní celkem bizarně tyčí na staveništi.

Připomínky byly smeteny

Lounská radnice protestovala už při zmíněné změně územního plánu Blšan. Zejména kvůli umístění parcel v těsné blízkosti evropsky významné lokality a možnému zásahu do krajinného rázu. Požadovala prověření záměru z hlediska vlivů na životní prostředí. „Krajský úřad ale připomínku Městského úřadu Louny bohužel neakceptoval," vysvětlila Olga Salačová, vedoucí tamního oddělení státní správy, ochrana přírody a krajiny.